Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia: Komunikasi Era Digital

Jabatan Penerangan Malaysia merupakan sebuah agensi diraja yang memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat dan mempromosikan program diraja kepada rakyat.

Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia adalah cerita yang panjang, dengan akar umbinya terus menjalar jauh ke dalam pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan maju.

Artikel ini akan mengkaji sejarah Jabatan Penerangan Malaysia, termasuk permulaannya, proses yang panjang, warisan budaya, pengaruh, dan kesimpulan yang berkaitan.

Awal Mula Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia

gambar sejarah jabatan penerangan malaysia
gambar sejarah jabatan penerangan malaysia

Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia bermula pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Ketika itu, penjajah mengambil langkah mengawal aliran maklumat dan komunikasi dalam usaha mengekalkan kedaulatan mereka.

Sebagai tindak balas, Jabatan Penerangan muncul sebagai entiti yang mengawal semua jenis berita dan maklumat.

Fungsi utama Jabatan Penerangan ketika itu adalah mengawal aliran maklumat dan berita yang berpotensi membahayakan penguasa penjajah.

Proses Panjang Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia

gambar sejarah jabatan penerangan malaysia
gambar sejarah jabatan penerangan malaysia

Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia terus berkembang selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.

Jabatan Penerangan bertanggungjawab menguruskan semua aktiviti berkaitan komunikasi dan maklumat bagi kerajaan Malaysia. Ia melibatkan penyiaran radio, televisyen, penerbitan, dan promosi kerajaan.

Sejarah panjang Jabatan Penerangan Malaysia melibatkan beberapa peristiwa penting yang membentuk peranan dan evolusi kedudukan ini. Berikut adalah senarai acara ini:

 1. Penjajahan British
  Jabatan Penerangan Malaysia muncul pada zaman penjajahan British. Ia ditubuhkan untuk mengawal aliran maklumat dan berita yang berpotensi memudaratkan penjajah.
 2. Kemerdekaan Malaysia
  Selepas kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, Jabatan Penerangan menjadi badan tunggal yang bertanggungjawab menguruskan semua aktiviti berkaitan komunikasi dan maklumat bagi kerajaan Malaysia.
 3. Penubuhan Media Massa
  Jabatan Penerangan Malaysia juga memainkan peranan penting dalam penubuhan media massa seperti radio dan televisyen yang berkembang pesat selepas merdeka.
 4. Penyiaran dan Penerbitan
  Pejabat ini mengawal penyiaran radio dan televisyen, serta penerbitan akhbar dan majalah untuk menyampaikan maklumat dan berita kepada rakyat.
 5. Promosi Program Kerajaan
  Jabatan Penerangan memainkan peranan yang besar dalam menyampaikan maklumat berkaitan program pembangunan negeri kepada rakyat, membantu meningkatkan kesedaran dan sokongan rakyat terhadap program tersebut.
 6. Penggunaan Media Sosial
  Dalam era moden, Jabatan Penerangan Malaysia juga telah mengambil langkah memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan maklumat dan berita kepada generasi muda.

Warisan Budaya dari Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia

gambar sejarah jabatan penerangan malaysia
gambar sejarah jabatan penerangan malaysia

Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia menyumbang kepada warisan budaya negara. Melalui media massa dan program promosi yang dikendalikannya.

Jabatan Penerangan telah memainkan peranan penting dalam memartabatkan budaya Malaysia.

Warisan Budaya daripada Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia merangkumi:

 1. Penggunaan Bahasa Malaysia dalam Media Massa
  Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia telah menyokong penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dalam media massa. Ini membantu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan menyokong kepelbagaian budaya di Malaysia.
 2. Promosi Budaya Malaysia
  Jabatan Penerangan telah aktif mempromosikan budaya Malaysia melalui program khas dan liputan media massa. Ini telah membantu orang tempatan dan dunia luar untuk lebih memahami dan menghargai budaya Malaysia yang kaya.
 3. Kesenian dan Kebudayaan Tradisional
  Melalui penyiaran radio dan televisyen, Jabatan Penerangan telah menyumbang kepada pemuliharaan dan peningkatan seni dan budaya tradisional Malaysia. Ini termasuk persembahan seni tradisional, muzik dan tarian yang dipelihara dan dipromosikan kepada generasi muda.
 4. Sejarah dan Warisan Negara
  Jabatan Penerangan telah membantu menyampaikan sejarah Malaysia kepada rakyat melalui dokumentari, buku dan program khas. Ini menjadikan kesedaran tentang warisan sejarah Malaysia lebih meluas.
 5. Perpaduan dan Kepelbagaian
  Melalui program promosi dan integrasi kerajaan, Jabatan Penerangan telah memainkan peranan dalam mengukuhkan semangat integrasi dan menghormati kepelbagaian budaya di Malaysia.
 6. Pendidikan dan Kesedaran Awam
  Jabatan Penerangan Malaysia telah membantu meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam melalui maklumat yang disampaikan kepada orang ramai. Ini membantu meningkatkan taraf hidup dan pengetahuan rakyat Malaysia.
 7. Penggunaan Teknologi dalam Penerangan
  Jabatan Penerangan telah bergerak dengan perkembangan teknologi, menjadikan penggunaan media sosial, laman web dan aplikasi digital sebagai alat penting dalam menyampaikan maklumat dan promosi.
 8. Menggalakkan Nilai-Nilai Murni dan Keadilan Sosial
  Jabatan Penerangan Malaysia telah mengambil pendekatan mempromosikan nilai murni dan keadilan sosial dalam semua aspek maklumat dan promosi, mewujudkan masyarakat yang lebih bersatu dan adil.

Pengaruh dari Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia

gambar sejarah jabatan penerangan malaysia
gambar sejarah jabatan penerangan malaysia

Pengaruh sejarah Jabatan Penerangan Malaysia bukan sahaja terhad kepada bidang komunikasi dan maklumat, tetapi juga dalam aspek pembangunan negeri.

Kedudukan ini telah memainkan peranan dalam membantu rakyat memahami program kerajaan dan menyokong pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Malaysia.

Pengaruh daripada Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia ialah:

 1. Pembentukan Identiti Negara
  Jabatan Penerangan Malaysia telah membantu membentuk identiti negara dengan mempromosikan nilai budaya, kesenian dan warisan Malaysia melalui media massa. Ini membantu mengukuhkan kesedaran tentang identiti dan kewarganegaraan dalam kalangan rakyat.
 2. Penerangan dan Kesedaran Awam
  Jabatan Penerangan Malaysia memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat berkaitan program pembangunan dan prinsip kerajaan kepada rakyat. Ini membantu meningkatkan kesedaran dan pemahaman orang ramai tentang isu-isu penting dalam pembangunan negara.
 3. Pengaruh Terhadap Persepsi Rakyat
  Melalui pengurusan maklumat yang bijak, Jabatan Penerangan Malaysia dapat membentuk persepsi rakyat terhadap sesuatu perkara. Ini boleh memberi kesan kepada pandangan dan sokongan rakyat terhadap program kerajaan.
 4. Pengembangan Media Massa
  Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia turut mempengaruhi perkembangan media massa di negara ini. Beliau telah menyumbang kepada pertumbuhan media dan industri kreatif di Malaysia.
 5. Promosi Pelancongan
  Jabatan Penerangan Malaysia telah memainkan peranan dalam mempromosikan destinasi pelancongan Malaysia melalui kempen pemasaran yang berjaya. Ini telah merancakkan industri pelancongan negara dan memberi peluang ekonomi kepada masyarakat setempat.
 6. Pemantapan Perhubungan Antarabangsa
  Jabatan Penerangan Malaysia juga memainkan peranan dalam membangunkan hubungan antarabangsa melalui diplomasi budaya dan penyiaran. Beliau membantu memperkenalkan Malaysia kepada dunia dan menggalakkan kerjasama antarabangsa.
 7. Penggunaan Teknologi Maklumat
  Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia juga menggambarkan perubahan teknologi maklumat dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Penggunaan laman web, media sosial dan teknologi digital telah memberi impak besar kepada komunikasi diraja.
 8. Perkongsian Ilmu dan Pendidikan
  Jabatan Penerangan Malaysia juga menyumbang kepada pendidikan dan perkongsian ilmu melalui program maklumat dan dokumentasi yang dijalankannya. Ini membantu dalam penyebaran ilmu dan budaya kepada generasi muda.

Kesimpulan

Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia merupakan kisah yang panjang dan penting dalam pembangunan negara ini.

Daripada peranan awalnya sebagai entiti penjajah sehinggalah ke era moden kemerdekaan dan pembangunan Malaysia.

Jabatan Penerangan terus berubah dan membangun untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam menyampaikan maklumat dan mempromosikan Malaysia kepada dunia.

Warisan budaya yang ditinggalkan oleh Biro Penerangan Malaysia dan pengaruhnya terhadap pembangunan negara adalah sesuatu yang perlu dihargai.

(FAQs) Soalan Lazim

 1. Apakah Jabatan Penerangan Malaysia?
  Jabatan Penerangan Malaysia ialah sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab menyampaikan maklumat dan mempromosikan program kerajaan kepada rakyat Malaysia melalui media massa dan alat komunikasi lain.
 2. Bagaimana sejarah Jabatan Penerangan Malaysia bermula?
  Sejarah Jabatan Penerangan Malaysia bermula pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu, apabila ia berfungsi sebagai entiti yang mengawal aliran maklumat dan berita yang berpotensi memudaratkan pihak berkuasa penjajah. Selepas kemerdekaan Malaysia, ia berkembang untuk menguruskan aktiviti komunikasi dan maklumat negara.
 3. Apakah peranan utama Jabatan Penerangan Malaysia?
  Peranan utama Jabatan Penerangan Malaysia adalah untuk menyampaikan maklumat berkaitan program pembangunan dan dasar kerajaan kepada rakyat, mempromosikan budaya dan kesenian Malaysia, dan mengurus media massa dan alat komunikasi kerajaan.
 4. Bagaimana Jabatan Penerangan Malaysia mempengaruhi budaya Malaysia?
  Jabatan Penerangan Malaysia telah memainkan peranan penting dalam mempromosikan budaya, kesenian dan warisan Malaysia melalui media massa. Ini membantu mengukuhkan kesedaran tentang identiti dan kewarganegaraan dalam kalangan rakyat.
 5. Apa pengaruh Jabatan Penerangan Malaysia dalam pembangunan negara?
  Jabatan Penerangan Malaysia mempengaruhi pembangunan negara dengan menyampaikan pengumuman dan program kerajaan, meningkatkan kesedaran awam tentang isu-isu penting, membentuk persepsi rakyat, dan mempromosikan Malaysia di peringkat antarabangsa.

Leave a Comment