Sebab Penubuhan Malayan Union: Faktor Penubuhan Malayan Union

Penubuhan Malayan Union merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang memainkan peranan penting dalam evolusi politik Malaysia.

Ia mempunyai akar yang mendalam dalam konteks sejarah dan perubahan sosial yang melanda Semenanjung Tanah Melayu.

Artikel ini akan menyiasat apa itu Malayan Union, sebab di sebalik pembentukannya, bagaimana ia terhasil, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya, dan memberikan kesimpulan ringkas.

Apa itu Malayan Union?

sebab penubuhan malayan union
sebab penubuhan malayan union

Malayan Union ialah sebuah entiti politik yang diasaskan pada tahun 1946 oleh pentadbiran British di Semenanjung Tanah Melayu.

Ia menggantikan sistem pentadbiran terdahulu yang dikenali sebagai Kesatuan Melayu, yang berfungsi sebagai pakatan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Penubuhan Malayan Union melibatkan perubahan besar dalam struktur politik dan kuasa di rantau ini.

Sejarah Penubuhan Malayan Union

sebab penubuhan malayan union
sebab penubuhan malayan union

1. Penubuhan Malayan Union

Pada tahun 1946, Malayan Union telah ditubuhkan oleh British sebagai pengganti Kesatuan Melayu.

Kesatuan Melayu sebelum ini merupakan perikatan Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang dianggap mempunyai bentuk kerajaan yang lebih bersejarah.

Malayan Union membawa perubahan radikal dengan menggabungkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Selat di bawah satu entiti politik.

2. Penolakan dan Kontroversi

Namun, penubuhan Malayan Union tidak mendapat sambutan majoriti penduduk tempatan khususnya orang Melayu. Ini disebabkan oleh beberapa faktor:

 1. Kehilangan Kedaulatan Raja-Raja Melayu
  Malayan Union mengancam kedaulatan Raja-raja Melayu dengan mengurangkan peranan mereka kepada penghormatan semata-mata.
 2. Kerancakan Identiti Etnik
  Orang Melayu, Cina dan India bimbang Malayan Union akan memusnahkan identiti etnik mereka kerana ketidakseimbangan kuasa politik dan kehilangan hak istimewa orang Melayu.
 3. Pengiktirafan Peranakan Baru Melayu
  Malayan Union akan memberi pengiktirafan kepada Melayu baka baru, yang sebelum ini tidak dianggap sebagai Melayu sepenuhnya.

3. Perlawanan dan Akhir Malayan Union

Kerana tidak berpuas hati dengan penubuhan Malayan Union, penduduk tempatan memulakan penentangan secara aktif.

Protokol di seluruh Semenanjung Tanah Melayu mengadakan perhimpunan dan tunjuk perasaan untuk menolak Malayan Union.

Dengan tekanan dan tentangan yang semakin meningkat, British akhirnya terpaksa mengubah pendirian mereka.

Pada tahun 1948, Malayan Union telah digantikan dengan Malayan Land Alliance, yang memelihara banyak hak dan kedudukan Raja-raja Melayu, dan memperkenalkan sistem pakatan baharu yang lebih seimbang dari segi etnik.

Sebab Penubuhan Malayan Union

sebab penubuhan malayan union
sebab penubuhan malayan union

Terdapat beberapa sebab utama di sebalik penubuhan Malayan Union:

 1. Perubahan Politik Dunia
  Selepas Perang Dunia II, kuasa penjajah Eropah menghadapi tekanan untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan mereka. Perubahan politik dunia ini turut memberi kesan kepada British yang akhirnya membuat keputusan untuk mengubah struktur pentadbiran Semenanjung Tanah Melayu.
 2. Kehendak Ekonomi
  British melihat Semenanjung Tanah Melayu sebagai sumber ekonomi yang penting terutamanya dalam sektor bijih timah dan getah. Penubuhan Malayan Union adalah bertujuan untuk memudahkan pentadbiran dan memudahkan pergerakan sumber ekonomi.
 3. Konsep Kesatuan
  British ingin menggabungkan wilayah Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Selat menjadi satu entiti politik. Namun saranan ini mencetuskan kontroversi dan tentangan hebat beberapa pihak khususnya orang Melayu.

Bagaimana Terjadinya Penubuhan Malayan Union?

Penubuhan Malayan Union berlaku melalui proses yang teratur. Pada 10 Oktober 1945, Lord Pethick-Lawrence, Menteri Tanah Jajahan British, mengumumkan cadangan untuk mewujudkan Malayan Union.

Draf ini kemudiannya digubal menjadi “Kertas Putih” pada Mac 1946 dan diterima oleh Parlimen British.

Pada 1 April 1946, Malayan Union telah ditubuhkan secara rasmi. Semua negara dalam wilayah Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Selat telah dimasukkan di bawah pentadbiran Malayan Union.

Walau bagaimanapun, ini bertentangan dengan kehendak majoriti penduduk tempatan dan membawa kepada protes dan penentangan.

Faktor-Faktor yang Membentuk Penubuhan Malayan Union

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan Malayan Union:

 1. Ketidakpuasan Rakyat Tempatan
  Kumpulan Malaya dan Cina di Semenanjung Tanah Melayu berpendapat bahawa Malayan Union tidak menghormati kedudukan dan agama tradisi mereka. Mereka juga bimbang tentang hak dan identiti etnik dalam persekitaran baharu ini.
 2. Kerjasama Antara Etnik
  Penubuhan Malayan Union menggalakkan kerjasama antara pelbagai etnik termasuk Melayu, Cina dan India dalam menentang draf ini. Mereka sedar akan kepentingan mempertahankan hak dan identiti mereka.
 3. Peranakan Baru Melayu
  Orang Melayu Peranakan, yang terdiri daripada campuran Melayu dan keturunan asing, merasakan Malayan Union akan mengiktiraf mereka yang sebelum ini dianggap “bukan Melayu.”

Kesimpulan

Sebab sebab penubuhan malayan union merupakan titik penting dalam sejarah Malaysia yang mencerminkan perubahan sosial, politik dan ekonomi.

Walaupun Malayan Union hanya berfungsi selama dua tahun sebelum digantikan dengan Malayan Land Alliance pada tahun 1948

Beliau memberikan pandangan penting tentang perjuangan dan usaha rakyat untuk mempertahankan identiti, hak dan kedaulatan mereka.

Melalui bantahan dan penentangan terhadap Malayan Union, rakyat tempatan telah membuktikan kesungguhan mereka untuk memperjuangkan kepentingan dan masa depan Malaysia yang merdeka.

FAQ’s tentang Sebab Penubuhan Malayan Union

 1. Apakah Malayan Union?
  Malayan Union ialah sebuah entiti politik yang diasaskan oleh pentadbiran British di Semenanjung Tanah Melayu pada tahun 1946. Ia menggantikan sistem Malay Union yang sedia ada dan mempengaruhi struktur politik wilayah tersebut.
 2. Apa yang menyebabkan penubuhan Malayan Union?
  Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada penubuhan Malayan Union, termasuk perubahan dalam politik dunia selepas Perang Dunia II, keperluan ekonomi British untuk mengurus sumber ekonomi, dan keinginan untuk menggabungkan wilayah-wilayah Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat menjadi satu. entiti politik tunggal.
 3. Apakah reaksi masyarakat tempatan terhadap Malayan Union?
  Rata-rata penduduk tempatan khususnya golongan Melayu menolak Malayan Union kerana bimbang akan kehilangan kedaulatan Raja-raja Melayu, ketidakseimbangan etnik, dan kekeliruan identiti etnik.
 4. Siapakah yang terlibat dalam protes dan perlawanan terhadap Malayan Union?
  Pelbagai lapisan masyarakat termasuk pemimpin politik, intelektual dan aktivis tempatan terlibat dalam bantahan dan penentangan terhadap Malayan Union. Melayu, Cina dan India bersatu menentang perubahan itu.
 5. Apakah yang berlaku selepas perlawanan terhadap Malayan Union?
  Akibat penentangan dan tekanan rakyat tempatan, British menggantikan Malayan Union dengan Malayan Land Alliance pada tahun 1948. Malayan Land Alliance menjunjung hak Raja-raja Melayu dan memperkenalkan sistem pakatan baharu yang lebih seimbang dari segi etnik.
 6. Apakah pengajaran penting dari penubuhan Malayan Union?
  Penubuhan Malayan Union memberi pengajaran tentang kepentingan menghormati hak, identiti dan kedaulatan etnik dalam konteks perubahan politik. Ia juga menunjukkan betapa kuatnya tentangan rakyat apabila mereka bersatu untuk melindungi kepentingan dan masa depan negara mereka.

Leave a Comment