Perbezaan Syarikat Sendirian Berhad Dan Syarikat Awam Berhad: Mana yang Sesuai untuk Perniagaan Anda?

Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) dan Syarikat Awam Berhad (Bhd.) adalah dua jenis syarikat yang mempunyai perbezaan yang ketara dalam struktur, kepemilikan, dan pengurusan.

Syarikat Sendirian Berhad dimiliki oleh satu individu atau beberapa pemegang saham dengan jumlah pemegang saham yang terhad.

Pemilik saham bertanggungjawab terhadap jumlah modal yang telah dilaburkan dan tidak terlibat dalam tanggungjawab peribadi yang tidak terhad.

Di samping itu, Syarikat Sendirian Berhad tidak mempunyai kebebasan untuk menjual saham kepada orang awam melalui pasaran saham.

Pemilik saham atau pemegang saham sedia ada mempunyai peranan aktif dalam pengurusan syarikat dan membuat keputusan strategik untuk menguruskan perniagaan.

Sementara itu, Syarikat Awam Berhad terbuka untuk pelaburan orang ramai melalui penawaran saham awam di pasaran saham.

Syarikat ini mempunyai lebih banyak pemegang saham dan sahamnya boleh dimiliki oleh pelabur individu, institusi kewangan, atau pemegang saham korporat.

Pemilik saham dalam Syarikat Awam Berhad memiliki risiko terhad terhadap jumlah yang telah dilaburkan dalam saham tersebut dan tidak menjadi tanggungjawab peribadi yang tidak terhad.

Kebebasan untuk menjual saham secara terbuka memberi Syarikat Awam Berhad akses kepada lebih banyak sumber kewangan.

Dan boleh memperoleh modal untuk memperluas perniagaan dan projek-projek masa depan.

Syarikat ini juga mempunyai tahap pendedahan maklumat yang lebih tinggi untuk mengekalkan transparansi dan kepercayaan orang awam dalam operasi perniagaannya.

Syarikat Sendirian Berhad

perbezaan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad
perbezaan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad

Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) adalah jenis syarikat yang dianggap sebagai entiti berasingan dari pemilik atau pemilik-pemiliknya.

Ia merupakan salah satu bentuk entiti perniagaan yang popular di Malaysia.

Syarikat Sendirian Berhad boleh dimiliki oleh satu individu atau beberapa pemegang saham, tetapi jumlah pemegang sahamnya terhad dan tertakluk kepada had maksimum.

Ciri utama Syarikat Sendirian Berhad adalah tanggungjawab pemilik atau pemegang sahamnya adalah terhad terhadap jumlah modal yang telah dilaburkan dalam syarikat.

Ini bermaksud jika syarikat menghadapi masalah kewangan atau terlibat dalam tuntutan undang-undang.

Pemilik hanya akan menanggung risiko sehingga jumlah modal yang telah dilaburkan dan tidak akan menjadi tanggungjawab peribadi yang tidak terhad.

Syarikat Sendirian Berhad mempunyai status yang berasingan dari pemiliknya.

Ia mempunyai identiti perniagaan yang tersendiri dan mempunyai keupayaan untuk memiliki harta, menjalankan perniagaan.

Dan memegang hak undang-undang dalam nama syarikat itu sendiri.

Selain itu, Syarikat Sendirian Berhad juga boleh meningkatkan modal dengan menjual saham kepada pemegang saham baru, dan pemilikan syarikat boleh dipindahkan melalui penjualan saham.

Ini membolehkan syarikat untuk berkembang dan memperluas operasi perniagaannya dengan lebih mudah.

Bagi menjadi Syarikat Sendirian Berhad, pemilik atau pemegang saham perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Dan menjalankan perniagaan dengan telus dan beretika.

Pemilik atau pemegang saham juga perlu menyerahkan laporan kewangan tahunan dan maklumat syarikat kepada SSM untuk pemeriksaan dan rekod.

Syarikat Awam Berhad

perbezaan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad
perbezaan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad

Syarikat Awam Berhad (Bhd.) adalah jenis syarikat yang terbuka untuk pelaburan orang ramai melalui penawaran saham awam di pasaran saham.

Ia merupakan salah satu bentuk entiti perniagaan yang popular di Malaysia dan mempunyai sifat yang berbeza daripada Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.).

Ciri utama Syarikat Awam Berhad adalah ia mempunyai kebebasan untuk menjual saham kepada orang awam melalui pelbagai platform saham seperti Bursa Malaysia.

Saham syarikat ini boleh dimiliki oleh pelabur individu, institusi kewangan, atau pemegang saham korporat.

Apabila seseorang membeli saham syarikat awam, mereka secara tidak langsung menjadi pemegang saham dan mendapat hak untuk memiliki sebahagian daripada syarikat itu.

Pemegang saham syarikat awam berhak untuk mendapat bahagian daripada keuntungan syarikat dalam bentuk dividen dan mempunyai hak untuk mengundi dalam mesyuarat agung tahunan syarikat.

Selain itu, Syarikat Awam Berhad juga mempunyai tanggungjawab kepada orang awam dan institusi yang telah melabur dalam syarikat itu.

Dalam hal kegagalan syarikat atau masalah kewangan, pemilik saham mempunyai risiko terhad kepada jumlah yang telah dilaburkan dalam saham tersebut dan tidak menjadi tanggungjawab peribadi yang tidak terhad.

Syarikat Awam Berhad juga perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Bursa Malaysia.

Syarikat ini juga perlu melaporkan kewangan dan maklumat syarikat kepada SSM dan Bursa Malaysia secara berkala untuk memastikan transparansi dan akauntabiliti dalam operasi perniagaannya.

Perbezaan Antara Syarikat Sendirian Berhad Dan Syarikat Awam Berhad

perbezaan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad
perbezaan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad

Perbezaan antara Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) dan Syarikat Awam Berhad (Bhd.) adalah seperti berikut:

1. Kepemilikan Saham

Syarikat Sendirian Berhad
Syarikat Sendirian Berhad dimiliki oleh satu individu atau beberapa pemegang saham, tetapi jumlah pemegang sahamnya terhad dan tertakluk kepada had maksimum.

Pemilik saham Syarikat Sendirian Berhad biasanya adalah individu, keluarga, atau rakan kongsi yang terpilih.

Syarikat Awam Berhad
Syarikat Awam Berhad, di sisi lain, terbuka untuk pelaburan orang ramai melalui penawaran saham awam di pasaran saham.

Saham syarikat ini boleh dimiliki oleh pelabur individu, institusi kewangan, atau pemegang saham korporat.

2. Pemilikan dan Tanggungjawab

Syarikat Sendirian Berhad
Dalam Syarikat Sendirian Berhad, pemilik atau pemegang saham menikmati tanggungjawab terhad terhadap jumlah modal yang telah dilaburkan dalam syarikat.

Ini bermaksud jika syarikat menghadapi masalah kewangan atau tuntutan undang-undang.

Pemilik hanya akan menanggung risiko sehingga jumlah modal yang telah dilaburkan dan tidak akan menjadi tanggungjawab peribadi yang tidak terhad.

Syarikat Awam Berhad
Syarikat Awam Berhad mempunyai tanggungjawab kepada pemegang saham dan orang awam yang telah melabur dalam syarikat.

Pemegang saham mempunyai risiko terhad terhadap jumlah yang telah dilaburkan dalam saham tersebut dan tidak menjadi tanggungjawab peribadi yang tidak terhad.

3. Penjualan Saham

Syarikat Sendirian Berhad
Syarikat Sendirian Berhad tidak boleh menjual sahamnya kepada orang awam melalui pasaran saham.

Pemilikan saham dalam Syarikat Sendirian Berhad adalah terbatas kepada pemegang saham sedia ada dan tidak boleh dipindahkan secara bebas.

Syarikat Awam Berhad
Syarikat Awam Berhad mempunyai kebebasan untuk menjual saham kepada orang awam melalui pelbagai platform saham seperti Bursa Malaysia.

Saham syarikat ini boleh dibeli oleh pelabur yang berminat tanpa had terhad.

4. Pelaporan Kewangan

Syarikat Sendirian Berhad
Syarikat Sendirian Berhad mungkin hanya perlu menyampaikan laporan kewangan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan pemegang saham yang sedia ada.

Syarikat Awam Berhad
Syarikat Awam Berhad perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang ketat dalam melaporkan kewangan dan maklumat syarikat kepada SSM.

Bursa Malaysia, dan orang awam secara berkala untuk memastikan transparansi dan akauntabiliti dalam operasi perniagaannya.

5. Jumlah Modal

Syarikat Sendirian Berhad
Syarikat Sendirian Berhad mungkin mempunyai jumlah modal yang lebih kecil berbanding Syarikat Awam Berhad kerana pemilikan sahamnya terhad.

Syarikat Awam Berhad
Syarikat Awam Berhad biasanya mempunyai jumlah modal yang lebih besar kerana sahamnya terbuka untuk pelaburan orang awam.

6. Pendedahan Maklumat

Syarikat Sendirian Berhad
Syarikat Sendirian Berhad mungkin mempunyai tahap pendedahan maklumat yang lebih rendah berbanding Syarikat Awam Berhad.

Ini kerana syarikat ini hanya perlu melaporkan maklumat dan kewangan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan pemegang saham yang sedia ada.

Syarikat Awam Berhad
Syarikat Awam Berhad perlu memenuhi keperluan pendedahan maklumat yang lebih tinggi untuk menjaga transparansi dan mendapatkan kepercayaan orang awam.

Ini termasuk melaporkan maklumat kewangan secara terperinci dan mematuhi garis panduan Bursa Malaysia.

7. Pembangunan Perniagaan

Syarikat Sendirian Berhad
Syarikat Sendirian Berhad mungkin mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam membuat keputusan strategik dan menguruskan perniagaan tanpa tekanan daripada pemegang saham yang ramai.

Ini boleh membolehkan syarikat bergerak lebih pantas dan fleksibel dalam proses pembangunan perniagaan.

Syarikat Awam Berhad
Syarikat Awam Berhad mungkin menghadapi lebih banyak cabaran dalam membuat keputusan strategik kerana harus mengambil kira kepentingan dan pendapat pemegang saham yang pelbagai.

8. Keperluan Penerbitan Saham

Syarikat Sendirian Berhad
Syarikat Sendirian Berhad tidak diwajibkan untuk menerbitkan saham kepada orang awam, dan pemilik saham mungkin juga berfungsi sebagai pengarah dan pengurusan syarikat.

Syarikat Awam Berhad
Syarikat Awam Berhad dikehendaki menerbitkan sahamnya kepada orang awam untuk memperoleh modal, dan pengurusan syarikat biasanya terpisah daripada pemilik saham.

9. Status dan Pengiktirafan

Syarikat Sendirian Berhad
Syarikat Awam Berhad mungkin mempunyai status yang lebih tinggi dan lebih diiktiraf dalam pasaran dan komuniti perniagaan kerana ia mempunyai akses kepada pasaran saham dan saham yang diperdagangkan di Bursa Malaysia.

Syarikat Awam Berhad
Syarikat Sendirian Berhad mungkin tidak mempunyai taraf yang sama tinggi kerana pendedahan dan aksesnya yang terhad dalam pasaran.

10. Perkongsian Risiko dan Keuntungan

Syarikat Sendirian Berhad
Dalam Syarikat Sendirian Berhad, pemilik saham berkongsi risiko dan keuntungan syarikat secara langsung berdasarkan saham yang mereka miliki.

Syarikat Awam Berhad
Dalam Syarikat Awam Berhad, pemegang saham berkongsi risiko dan keuntungan secara tidak langsung berdasarkan saham yang mereka miliki.

Tetapi risiko dan keuntungan ini juga boleh berkaitan dengan tahap prestasi keseluruhan syarikat.

Kesimpulan

Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang ketara antara Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) dan Syarikat Awam Berhad (Bhd.) dalam banyak aspek.

Syarikat Sendirian Berhad dimiliki oleh seorang individu atau beberapa pemegang saham yang terhad, sementara Syarikat Awam Berhad terbuka untuk pelaburan orang awam melalui penawaran saham awam di pasaran saham.

Perbezaan utama antara kedua-dua jenis syarikat ini adalah dalam tanggungjawab dan pendedahan maklumat.

Dalam Syarikat Sendirian Berhad, pemilik atau pemegang saham menanggung risiko terhad terhadap jumlah modal yang telah dilaburkan dan tidak menjadi tanggungjawab peribadi yang tidak terhad.

Di samping itu, pendedahan maklumat syarikat juga mungkin lebih rendah berbanding Syarikat Awam Berhad.

Walau bagaimanapun, Syarikat Awam Berhad mempunyai tanggungjawab kepada pemegang saham dan orang awam yang telah melabur dalam syarikat.

Kebebasan untuk menjual saham kepada orang awam memberi Syarikat Awam Berhad akses kepada lebih banyak sumber kewangan dan status yang lebih diiktiraf dalam pasaran.

Keputusan untuk memilih jenis syarikat yang sesuai bergantung kepada matlamat perniagaan, skala operasi, dan kehendak pemilik atau pengurusan syarikat.

Syarikat Sendirian Berhad sesuai untuk perniagaan berskala kecil hingga sederhana.

Manakala Syarikat Awam Berhad sesuai untuk perniagaan yang ingin memperluas pemilikan saham kepada orang awam dan mendapatkan akses kepada lebih banyak modal.

FAQ’s tentang Perbezaan Syarikat Sendirian Berhad Dan Syarikat Awam Berhad

 1. Apa itu Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.)?
  Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) adalah jenis syarikat yang dimiliki oleh satu individu atau beberapa pemegang saham, dengan jumlah pemegang saham yang terhad. Pemilik saham hanya menanggung risiko terhad terhadap jumlah modal yang telah dilaburkan dan tidak terlibat dalam tanggungjawab peribadi yang tidak terhad.
 2. Apa perbezaan utama antara Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad (Bhd.)?
  Perbezaan utama adalah pada kepemilikan saham dan akses kepada pasaran saham. Syarikat Sendirian Berhad mempunyai pemilik saham terhad dan tidak boleh menjual sahamnya kepada orang awam. Manakala, Syarikat Awam Berhad terbuka untuk pelaburan orang ramai melalui penawaran saham awam di pasaran saham.
 3. Bagaimana tanggungjawab pemilik saham dalam Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad berbeza?
  Dalam Syarikat Sendirian Berhad, pemilik saham menanggung risiko terhad terhadap jumlah modal yang telah dilaburkan dalam syarikat. Ini bermaksud jika syarikat menghadapi masalah kewangan, pemilik hanya bertanggungjawab untuk jumlah yang telah dilaburkan. Di sisi lain, dalam Syarikat Awam Berhad, pemegang saham hanya menanggung risiko terhad terhadap jumlah yang telah dilaburkan dalam saham tersebut dan tidak menjadi tanggungjawab peribadi yang tidak terhad.
 4. Apakah kelebihan Syarikat Awam Berhad dalam mendapatkan modal perniagaan berbanding Syarikat Sendirian Berhad?
  Kelebihan Syarikat Awam Berhad adalah ia boleh memperoleh modal perniagaan yang lebih besar melalui penjualan saham secara terbuka kepada orang awam melalui pasaran saham. Ini membolehkan syarikat mendapatkan sumber kewangan yang lebih banyak untuk memperluas perniagaan dan menjalankan projek-projek besar.
 5. Adakah Syarikat Sendirian Berhad mempunyai lebih sedikit pendedahan maklumat berbanding Syarikat Awam Berhad?
  Ya, dalam kebanyakan kes, Syarikat Sendirian Berhad mempunyai pendedahan maklumat yang lebih rendah berbanding Syarikat Awam Berhad. Ini kerana syarikat ini tidak diwajibkan untuk menerbitkan sahamnya secara terbuka dan hanya perlu melaporkan maklumat dan kewangan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan pemegang saham sedia ada. Manakala, Syarikat Awam Berhad perlu memenuhi keperluan pendedahan maklumat yang lebih ketat untuk menjaga transparansi dan kepercayaan orang awam.

Leave a Comment