Perbezaan Litar Siri Dan Selari: Kelebihan dan Kelemahan Litar Siri dan Litar Selari: Pemilihan yang Tepat untuk Setiap Projek

Litar siri dan litar selari adalah dua jenis rangkaian elektrik yang berbeza dalam susunan dan aliran arusnya.

Litar siri ditandai dengan arus yang mengalir pada setiap komponen yang sama, di mana komponen-komponen disusun berturutan satu sama lain. Dalam litar siri, arus elektrik hanya mengalir dalam satu jalur sahaja.

Litar siri sangat sesuai untuk penggunaan peranti elektrik yang memerlukan arus yang stabil, seperti lampu atau alat elektronik kecil.

Litar Siri

perbezaan litar siri dan selari
perbezaan litar siri dan selari

Litar siri (juga dikenali sebagai litar bersiri) merujuk kepada susunan rangkaian elektrik di mana komponen-komponen atau peranti elektrik disusun berturutan dan mengalirkan arus elektrik dalam satu arah.

Dalam litar siri, arus yang mengalir pada setiap komponen adalah sama.

Susunan Rangkaian

Dalam litar siri, komponen-komponen elektrik disusun berturutan, di mana terminal positif komponen pertama dihubungkan dengan terminal negatif komponen kedua dan seterusnya.

Sambungan terminal ini menyebabkan arus elektrik mengalir secara berurutan dari satu komponen ke komponen yang lain.

Arus Sama pada Setiap Komponen

Satu ciri penting litar siri adalah arus yang mengalir pada setiap komponen adalah sama, kerana arus hanya memiliki satu jalur untuk mengalir.

Namun, nilai voltan pada setiap komponen akan berbeza berdasarkan jenis dan hambatan masing-masing komponen.

Kelemahan Litar Siri

Salah satu kelemahan litar siri adalah jika salah satu komponen gagal berfungsi atau terputus, keseluruhan rangkaian akan terganggu dan berhenti berfungsi.

Litar Selari

perbezaan litar siri dan selari
perbezaan litar siri dan selari

Litar selari (juga dikenali sebagai litar serentak) merujuk kepada susunan rangkaian elektrik di mana komponen-komponen atau peranti elektrik disusun bersebelahan.

Dan mengalirkan arus elektrik dalam lebih daripada satu jalur atau ranting. Dalam litar selari, arus yang mengalir pada setiap ranting adalah berbeza.

Susunan Rangkaian

Dalam litar selari, komponen-komponen elektrik disusun bersebelahan, di mana terminal positif setiap komponen dihubungkan dengan terminal positif komponen lain.

Dan terminal negatif dengan terminal negatif komponen lain, sambungan terminal ini membentuk beberapa ranting atau jalur arus elektrik.

Arus Berbeza pada Setiap Ranting

Ciri penting litar selari adalah arus yang mengalir pada setiap ranting adalah berbeza. Arus dibahagikan di antara komponen-komponen yang terhubung dalam litar selari.

Kelebihan Litar Selari

Salah satu kelebihan litar selari adalah jika salah satu ranting gagal berfungsi atau terputus, ranting lain masih dapat berfungsi dengan baik.

Litar selari juga lebih fleksibel karena komponen-komponen dapat ditambah atau dihilangkan tanpa mempengaruhi fungsi keseluruhan rangkaian.

Litar Siri

perbezaan litar siri dan selari
perbezaan litar siri dan selari

Ciri-ciri Litar Siri

Arus yang Sama
Ciri paling utama litar siri adalah arus yang mengalir pada setiap komponen adalah sama, kerana arus hanya memiliki satu jalur untuk mengalir.

Susunan Berurutan
Komponen-komponen elektrik dalam litar siri disusun berturutan, di mana terminal positif komponen pertama dihubungkan dengan terminal negatif komponen kedua dan seterusnya.

Kestabilan Sistem
Litar siri cenderung lebih stabil kerana jika salah satu komponen gagal berfungsi atau terputus, keseluruhan rangkaian akan terganggu dan berhenti berfungsi.

Menggunakan Single Pole Single Throw (SPST) Switch
Litar siri menggunakan Single Pole Single Throw (SPST) switch untuk mengendalikan arus elektrik dalam jalur tunggal.

Jenis Litar Siri

Litar Sambungan Tunggal
Litar sambungan tunggal menghubungkan beberapa komponen secara berurutan dengan satu sumber tenaga. Contoh, lampu yang dihubungkan ke suis yang sama.

Litar Sambungan Berpenggal
Litar sambungan berpenggal menghubungkan komponen-komponen dalam urutan tertentu di mana arus akan mengalir hanya melalui satu litar pada satu masa.

Contoh, saklar ganda untuk menghidupkan atau mematikan beberapa lampu secara terpisah.

Litar Selari

Ciri-ciri Litar Selari

Arus yang Berbeza
Litar selari mempunyai beberapa jalur arus yang membolehkan arus mengalir secara berbeza pada setiap ranting, bergantung pada hambatan setiap ranting.

Susunan Bersebelahan
Komponen-komponen dalam litar selari disusun bersebelahan, di mana terminal positif setiap komponen dihubungkan dengan terminal positif komponen lain.

Dan terminal negatif dengan terminal negatif komponen lain.

Kestabilan Ranting
Jika salah satu ranting gagal berfungsi atau terputus, ranting lain masih dapat berfungsi dengan baik, menjadikan litar selari lebih fleksibel dan tahan lama.

Menggunakan Single Pole Double Throw (SPDT) Switch
Litar selari menggunakan Single Pole Double Throw (SPDT) switch untuk mengendalikan arus elektrik dalam beberapa jalur.

Jenis Litar Selari

Litar Sambungan Serentak
Litar sambungan serentak menghubungkan komponen-komponen dalam litar secara paralel, di mana arus mempunyai lebih dari satu jalur untuk mengalir.

Contoh, beberapa lampu yang dihubungkan secara serentak kepada satu suis.

Litar Sambungan Dua Penggal

Litar sambungan dua penggal mempunyai komponen-komponen yang dapat disambungkan atau diputuskan dalam dua litar yang berbeza.

Contoh, saklar dua penggal untuk mengalihkan satu sumber kuasa kepada dua peranti berbeza.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, terdapat perbezaan yang signifikan antara litar siri dan litar selari dari segi ciri-ciri dan jenisnya.

Litar siri ditandai dengan arus yang mengalir pada setiap komponen yang sama, susunan berurutan, dan kestabilan sistem.

Jenis litar siri termasuk litar sambungan tunggal dan litar sambungan berpenggal.

Litar siri lebih sesuai digunakan dalam situasi di mana stabilitas sistem lebih penting, seperti dalam penggunaan lampu atau peranti elektrik lain yang memerlukan arus yang stabil.

Di sisi lain, litar selari mempunyai beberapa jalur arus yang membolehkan arus mengalir secara berbeza pada setiap ranting.

Susunan bersebelahan, dan kestabilan ranting. Jenis litar selari termasuk litar sambungan serentak dan litar sambungan dua penggal.

Litar selari lebih fleksibel dan tahan lama kerana jika salah satu ranting gagal berfungsi, ranting lain masih dapat berfungsi dengan baik.

Kedua-dua jenis litar ini mempunyai kegunaan dan kelebihan yang berbeza bergantung pada keperluan dan keadaan penggunaan.

Pemilik motosikal harus memahami perbezaan antara litar siri dan litar selari untuk membuat pilihan yang tepat dalam penggunaan dan kegunaan litar elektrik.

Dalam memilih litar yang sesuai, pastikan kestabilan, kebolehkerjaan, dan keperluan keseluruhan sistem diambil kira.

FAQ’s tentang Perbezaan Litar Siri Dan Selari

 1. Apakah perbezaan utama antara litar siri dan litar selari?
  Perbezaan utama antara litar siri dan litar selari terletak pada arus yang mengalir pada setiap komponen atau ranting. Dalam litar siri, arus yang mengalir pada setiap komponen adalah sama, sedangkan dalam litar selari, arus yang mengalir pada setiap ranting adalah berbeza.
 2. Apakah susunan rangkaian dalam litar siri dan litar selari?
  Dalam litar siri, komponen-komponen disusun berturutan, di mana terminal positif komponen pertama dihubungkan dengan terminal negatif komponen kedua dan seterusnya. Dalam litar selari, komponen-komponen disusun bersebelahan, di mana terminal positif setiap komponen dihubungkan dengan terminal positif komponen lain dan terminal negatif dengan terminal negatif komponen lain.
 3. Bagaimana kesan arus yang berbeza pada setiap ranting dalam litar selari?
  Kesan arus yang berbeza pada setiap ranting dalam litar selari adalah setiap ranting akan menerima arus yang sesuai dengan hambatan komponen pada ranting tersebut. Ranting dengan hambatan rendah akan menerima arus yang lebih tinggi, manakala ranting dengan hambatan tinggi akan menerima arus yang lebih rendah.
 4. Apakah kelebihan dan kelemahan litar siri?
  Kelebihan litar siri adalah arus yang stabil pada setiap komponen dan mudah dipasang. Namun, kelemahannya adalah jika salah satu komponen gagal berfungsi atau terputus, keseluruhan rangkaian akan terganggu dan berhenti berfungsi.
 5. Apakah kelebihan dan kelemahan litar selari?
  Kelebihan litar selari adalah fleksibilitas dan ketahanan terhadap gangguan dalam satu ranting. Jika satu ranting gagal, ranting lain masih dapat berfungsi dengan baik. Namun, kelemahannya adalah pengurusan arus yang kompleks dan keperluan hambatan yang diambil kira.
 6. Jenis litar apakah yang sesuai untuk penggunaan sehari-hari?
  Untuk penggunaan sehari-hari seperti pemasangan lampu, kipas, atau peranti elektrik kecil, litar siri biasanya lebih sesuai kerana memberikan arus yang stabil pada setiap peranti. Namun, dalam aplikasi yang memerlukan beberapa peranti berbeza untuk dihidupkan secara serentak, litar selari adalah pilihan yang lebih baik.

Leave a Comment