Perbezaan Kbsm Dan Kssm: Perbezaan KBSM dan KSSM dalam Menyediakan Pelajar untuk Cabaran Masa Depan

Kurikulum adalah asas utama dalam pembentukan pendidikan di Malaysia.

Dan dua kurikulum yang penting adalah KBSM (Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah) dan KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah).

KBSM, yang diperkenalkan pada tahun 1989, telah berkhidmat selama bertahun-tahun dalam membentuk minda dan karakter pelajar di peringkat menengah.

Dalam artikel ini, kita akan mengenal pasti perbezaan utama di antara KBSM dan KSSM, serta kesan dan impak mereka dalam dunia pendidikan di negara kita.

KBSM (Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah)

perbezaan kbsm dan kssm
perbezaan kbsm dan kssm

KBSM merujuk kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, yang merupakan kurikulum yang diperkenalkan di sekolah menengah pada tahun 1989.

Kurikulum ini bertujuan untuk menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) sebelumnya dan memberikan pendekatan pendidikan yang lebih bersepadu dan menyeluruh.

Struktur Kurikulum

KBSM terdiri daripada tiga tahap, iaitu Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.

Di setiap tingkatan, pelajar diajar mata pelajaran yang mencakupkan pelbagai bidang, termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, geografi, dan lain-lain.

KBSM juga memberikan penekanan pada pendidikan moral dan nilai-nilai murni.

Pendekatan P&P (Pengajaran dan Pembelajaran)

KBSM menekankan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada pelajar.

Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan mengalami pembelajaran secara aktif.

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan berfikir kritis dan kreatif, serta kemahiran komunikasi pelajar.

KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah)

perbezaan kbsm dan kssm
perbezaan kbsm dan kssm

KSSM merujuk kepada Kurikulum Standard Sekolah Menengah, yang diperkenalkan sebagai kurikulum baru untuk sekolah menengah mulai tahun 2017.

Kurikulum ini menggantikan KBSM sebelumnya dan bertujuan untuk memodenkan pendidikan di Malaysia agar sejajar dengan perkembangan semasa dan keperluan abad ke-21.

Struktur Kurikulum

KSSM terdiri daripada dua tahap, iaitu Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5. Tahap ini juga dikenali sebagai Pentaksiran Tingkatan 4 dan 5 (PT3 dan SPM).

KSSM menawarkan subjek pilihan yang lebih luas dan memberikan peluang kepada pelajar untuk memilih bidang yang mereka minati atau sesuai dengan kehendak karier masa depan mereka.

Pendekatan P&P (Pengajaran dan Pembelajaran)

KSSM menekankan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang aktif dan kontekstual.

Guru berperanan sebagai fasilitator, memberi tumpuan kepada pembelajaran berasaskan projek, penyelidikan, dan pengalaman praktikal.

Pendekatan ini bertujuan untuk menggalakkan pemahaman mendalam, kemahiran berfikir kritis, dan aplikasi pengetahuan dalam kehidupan sebenar.

Ciri-Ciri dan Jenis KBSM (Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah)

Ciri-Ciri KBSM

Struktur Tiga Tahap
KBSM terdiri daripada tiga tahap, iaitu Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3, yang merangkumi pelajaran dan topik yang luas.

Pelajaran Bersepadu
Kurikulum ini menekankan pendekatan bersepadu dalam pengajaran dan pembelajaran, di mana pelbagai bidang ilmu dikaitkan untuk memahami hubungan antara sesuatu konsep.

Pendidikan Moral dan Nilai-nilai Murni
KBSM memberikan penekanan pada pendidikan moral dan nilai-nilai murni untuk membentuk sikap dan karakter pelajar yang baik.

Jenis KBSM

KBSM Sains
Merangkumi mata pelajaran sains seperti Biologi, Kimia, dan Fizik, serta Matematik dan bahasa-bahasa lain.

KBSM Kemanusiaan
Melibatkan mata pelajaran seperti Sejarah, Geografi, dan Ekonomi, serta Matematik dan bahasa-bahasa lain.

KBSM Bahasa-Bahasa
Memfokuskan pada penguasaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, serta bahasa-bahasa lain.

Ciri-Ciri dan Jenis KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah)

perbezaan kbsm dan kssm
perbezaan kbsm dan kssm

Ciri-Ciri KSSM

Struktur Dua Tahap
KSSM terdiri daripada dua tahap, iaitu Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5 (PT3 dan SPM), dengan penekanan pada ujian penting seperti Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Pelajaran Pilihan Lebih Luas
KSSM menawarkan pelbagai subjek pilihan, membolehkan pelajar memilih bidang yang sesuai dengan minat dan kehendak karier mereka.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Aktif
Kurikulum ini menekankan pembelajaran aktif melalui projek, penyelidikan, dan pengalaman praktikal untuk menggalakkan pemahaman mendalam dan berfikir kritis.

Jenis KSSM

KSSM Sains dan Matematik
Merangkumi mata pelajaran sains seperti Biologi, Kimia, dan Fizik, serta Matematik dan Matematik Tambahan.

KSSM Bahasa-Bahasa dan Kesusasteraan
Memfokuskan pada penguasaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, serta kesusasteraan dalam kedua-dua bahasa tersebut.

KSSM Sastera, Kesenian, dan Seni
Melibatkan mata pelajaran sastera, kesenian, dan seni yang memberi tumpuan pada kreativiti dan ekspresi seni.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, perbezaan antara KBSM dan KSSM mencerminkan evolusi dan perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan Malaysia.

KBSM telah berjaya menyumbang kepada pembangunan pelajar dalam aspek keilmuan dan moral selama bertahun-tahun.

Pendekatan bersepadu dan penekanan pada nilai-nilai murni telah memberi peluang untuk membentuk generasi pelajar yang berintegriti dan bertanggungjawab.

Namun, KSSM merupakan langkah ke hadapan dalam dunia pendidikan dengan memberikan lebih banyak peluang dan pilihan kepada pelajar.

Dalam menentukan bidang yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang aktif dan kontekstual.

Dalam KSSM bertujuan untuk membina pemahaman mendalam dan kemahiran berfikir kritis yang relevan dengan kehidupan masa kini.

FAQ’s tentang Perbezaan Kbsm Dan Kssm

  1. Apakah perbezaan utama antara KBSM dan KSSM?
    Perbezaan utama antara KBSM dan KSSM terletak pada struktur dan pendekatan kurikulum. KBSM terdiri daripada tiga tahap, iaitu Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3, sementara KSSM terdiri daripada dua tahap, iaitu Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5 (PT3 dan SPM). KSSM menawarkan pelbagai subjek pilihan yang lebih luas berbanding KBSM, memberi peluang kepada pelajar untuk memilih bidang yang sesuai dengan minat dan kehendak karier mereka. Selain itu, KSSM menekankan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang aktif dan kontekstual, membolehkan pelajar mengalami pembelajaran secara praktikal dan mendalam.
  2. Adakah KBSM dan KSSM mempunyai fokus yang berbeza dalam pendidikan moral? Walaupun kedua-dua KBSM dan KSSM memberikan penekanan pada pendidikan moral dan nilai-nilai murni, KBSM lebih lama telah menitikberatkan aspek moral dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia melibatkan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Moral, yang memberi penekanan pada pembentukan akhlak dan etika yang baik dalam diri pelajar. Manakala KSSM, sementara memberikan keutamaan kepada aspek moral, menawarkan peluang yang lebih luas untuk pendedahan kepada nilai-nilai murni melalui pelbagai mata pelajaran dan pengalaman praktikal dalam kehidupan sebenar.
  3. Apakah kesan pengenalan KSSM dalam dunia pendidikan?
    Pengenalan KSSM telah memberikan kesan positif dalam dunia pendidikan negara. Ia memberi ruang untuk perbaikan dan penambahbaikan dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Pelajar mendapat peluang lebih luas untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka dengan pilihan subjek yang lebih pelbagai. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang aktif dan kontekstual dalam KSSM membangunkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif pelajar, mempersiapkan mereka dengan lebih baik untuk menangani cabaran masa depan.
  4. Bagaimana perbezaan KBSM dan KSSM memberi kesan kepada kecemerlangan pelajar?KBSM memberi penekanan pada pendekatan bersepadu dan pembentukan nilai-nilai murni, manakala KSSM memberikan lebih banyak pilihan subjek dan pendekatan pembelajaran yang aktif. Kebebasan untuk memilih bidang minat yang dikehendaki dalam KSSM dapat meningkatkan motivasi dan keseronokan dalam pembelajaran, yang mungkin membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang aktif dalam KSSM membina pemahaman mendalam dan penguasaan kemahiran, yang memberi kesan positif kepada pencapaian pelajar dalam peperiksaan dan pengalaman pendidikan mereka secara keseluruhan.

Leave a Comment