Perbezaan Askar Wataniah dan ATM (Angkatan Tentara Malaysia)

Askar Wataniah dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) adalah dua komponen penting dalam pertahanan negara. Kedua-duanya memainkan peranan yang berbeza dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan negara.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan secara terperinci mengenai perbezaan antara Askar Wataniah dan ATM serta tanggungjawab dan peranan unik yang dipegang oleh setiap komponen ini dalam menjalankan tugas pertahanan negara.

Apa itu Askar Wataniah?

perbezaan askar wataniah dan atm
perbezaan askar wataniah dan atm

Askar Wataniah adalah satu cabang dalam Angkatan Tentera Malaysia yang disertai oleh rakyat secara sukarela.

Ia merupakan sebuah pasukan tentera tumpuan yang terdiri daripada individu-individu yang berkhidmat secara sambilan atau separuh masa dalam pasukan tentera.

Askar Wataniah berfungsi sebagai pasukan pertahanan tambahan yang bekerjasama dengan ATM dalam menyokong operasi pertahanan negara.

Ciri-ciri Askar Wataniah:

Sukarelawan
Ahli Askar Wataniah berkhidmat secara sukarela dan menyumbang kepada pertahanan negara selain pekerjaan utama mereka.

Latihan Sambilan
Anggota Askar Wataniah menjalani latihan dan tugas tentera sambilan atau separuh masa selaras dengan tanggungjawab dan komitmen pekerjaan mereka.

Apa itu Angkatan Tentera Malaysia (ATM)?

perbezaan askar wataniah dan atm
perbezaan askar wataniah dan atm

Angkatan Tentera Malaysia (ATM) pula merupakan pasukan tentera utama Malaysia yang terdiri daripada tiga cabang utama iaitu Tentera Darat, Tentera Laut, dan Tentera Udara.

ATM adalah pasukan tentera profesional yang bertanggungjawab menjalankan operasi pertahanan negara serta melaksanakan misi keamanan dan kemanusiaan di dalam dan luar negara.

Ciri-ciri Angkatan Tentera Malaysia (ATM):

Profesionalisme
ATM terdiri daripada tentera-tentera profesional yang telah menjalani latihan tentera yang ketat dan mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing.

Tugas Pokok
ATM bertanggungjawab untuk pertahanan negara, menjaga kedaulatan wilayah maritim dan udara, serta menyokong operasi kemanusiaan dan keamanan di peringkat antarabangsa.

Perbezaan Antara Askar Wataniah dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM)

perbezaan askar wataniah dan atm
perbezaan askar wataniah dan atm

Terdapat beberapa perbezaan antara Askar Wataniah dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa perbezaan lainnya:

1. Status dan Kepakaran

Askar Wataniah
Ahli Askar Wataniah berkhidmat secara sukarela dan biasanya mempunyai pekerjaan utama di luar tugas tentera. Mereka menjalani latihan tentera sambilan atau separuh masa.

Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
ATM terdiri daripada tentera-tentera profesional yang telah menjalani latihan tentera yang ketat dan mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing.

2. Peranan dalam Pertahanan Negara

Askar Wataniah
Askar Wataniah berfungsi sebagai pasukan pertahanan tambahan yang menyokong ATM dalam operasi pertahanan negara.

Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
ATM adalah pasukan utama pertahanan negara yang bertanggungjawab untuk melindungi keselamatan dan kedaulatan wilayah Malaysia.

3. Tanggungjawab dan Tugas

Askar Wataniah
Askar Wataniah menyumbang secara sambilan atau separuh masa dalam latihan tentera dan operasi kecil untuk memperkuatkan kesediaan pertahanan negara.

Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
ATM melaksanakan pelbagai tugas dan operasi pertahanan, termasuk tugas dalam keadaan perang dan keamanan dalam negara serta operasi bantuan kemanusiaan di peringkat antarabangsa.

4. Kerjasama Dengan ATM

Askar Wataniah
Askar Wataniah berfungsi sebagai pasukan tentera tambahan yang bekerjasama dengan ATM dalam menghadapi ancaman dan cabaran pertahanan negara.

Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
ATM merupakan angkatan tentera utama yang berperanan menyeluruh dalam pertahanan negara dan turut mengendalikan operasi Askar Wataniah.

5. Struktur Organisasi

Askar Wataniah
Askar Wataniah adalah satu cabang dalam ATM yang terdiri daripada anggota sukarelawan yang berkhidmat secara sambilan atau separuh masa. Struktur organisasi Askar Wataniah biasanya lebih ringkas dan fleksibel.

Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
ATM mempunyai struktur organisasi yang lebih besar dan kompleks dengan tiga cabang utama iaitu Tentera Darat, Tentera Laut, dan Tentera Udara.

6. Tugas dan Peranan dalam Operasi Luar Negara

Askar Wataniah
Askar Wataniah jarang terlibat dalam operasi luar negara atau misi keamanan di peringkat antarabangsa kerana kebanyakannya berkhidmat secara sambilan atau separuh masa.

Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
ATM sering dilibatkan dalam operasi kemanusiaan dan keamanan di peringkat antarabangsa, sebagai sebahagian daripada misi bersama dengan negara-negara lain.

7. Latihan dan Kualifikasi

Askar Wataniah
Latihan di Askar Wataniah sering dilaksanakan pada waktu sambilan atau hujung minggu. Kualifikasi tentera untuk anggota Askar Wataniah mungkin tidak seketat dalam ATM.

Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
Latihan tentera dalam ATM dilaksanakan secara berkala dengan standard kualifikasi yang lebih ketat bagi memastikan kesediaan dan kecekapan tentera dalam menjalankan tugas pertahanan.

8. Penempatan dan Peluang Pekerjaan

Askar Wataniah
Ahli Askar Wataniah biasanya ditempatkan di unit-unit tentera berdekatan dengan kawasan tempat tinggal mereka. Peluang pekerjaan mereka adalah pelbagai dan terdapat dalam sektor awam dan swasta.

Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
Anggota ATM mungkin ditempatkan di pelbagai kawasan di seluruh negara dan mungkin memerlukan pemindahan antara unit-unit tentera. Pekerjaan dalam ATM adalah profesional dan khusus dalam bidang ketenteraan.

9. Penglibatan dalam Kebajikan Masyarakat

Askar Wataniah
Askar Wataniah sering terlibat dalam aktiviti kebajikan masyarakat dan projek-projek sukarelawan untuk membantu komuniti setempat.

Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
ATM juga turut menyokong program-program kebajikan masyarakat dan bantuan kemanusiaan sebagai sebahagian daripada tanggungjawab mereka untuk membantu masyarakat dan negara.

Kesimpulan

Perbezaan antara Askar Wataniah dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) meliputi struktur organisasi, tugas dan peranan dalam operasi luar negara, latihan dan kualifikasi, penempatan dan peluang pekerjaan, serta penglibatan dalam kebajikan masyarakat.

Askar Wataniah berfungsi sebagai pasukan tambahan yang berkhidmat secara sukarela, manakala ATM adalah pasukan tentera profesional utama negara.

Meskipun berbeza dalam beberapa aspek, kedua-dua komponen ini memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan negara serta memperkuatkan keupayaan pertahanan negara dalam menghadapi cabaran dan ancaman semasa.

(FAQs) Soalan Laizim tentang Perbezaan Askar Wataniah dan ATM

 1. Apakah perbezaan utama antara Askar Wataniah dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM)?
  Askar Wataniah adalah satu cabang dalam ATM yang disertai secara sukarela dan berkhidmat secara sambilan atau separuh masa. ATM pula merupakan angkatan tentera utama negara yang terdiri daripada Tentera Darat, Tentera Laut, dan Tentera Udara yang menjalankan tugas pertahanan dan operasi keamanan serta kemanusiaan di peringkat antarabangsa.
 2. Apakah tanggungjawab Askar Wataniah dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM)?
  Askar Wataniah berfungsi sebagai pasukan pertahanan tambahan yang menyokong operasi dan latihan dalam ATM. Ahli Askar Wataniah menyumbang secara sukarela dan berkhidmat sambilan atau separuh masa.
 3. Adakah Ahli Askar Wataniah menerima latihan tentera seperti anggota ATM?
  Ya, Ahli Askar Wataniah menerima latihan tentera yang sesuai dengan tugas dan peranan mereka. Walaupun berkhidmat sambilan atau separuh masa, mereka menjalani latihan untuk mempertingkatkan kesediaan dalam menyokong operasi pertahanan negara.
 4. Apakah peranan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dalam pertahanan negara?
  ATM bertanggungjawab untuk melindungi keselamatan dan kedaulatan wilayah negara daripada ancaman luar. ATM juga turut terlibat dalam operasi keamanan dalam negara serta misi kemanusiaan di peringkat antarabangsa.
 5. Bagaimana seseorang boleh menyertai Askar Wataniah?
  Seseorang boleh menyertai Askar Wataniah dengan mendaftar secara sukarela dan mengikut prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan oleh ATM. Peluang untuk menjadi ahli Askar Wataniah adalah terbuka kepada rakyat yang berminat untuk berkhidmat dalam pertahanan negara.
 6. Adakah Askar Wataniah dan ATM saling bekerjasama?
  Ya, Askar Wataniah dan ATM saling bekerjasama dalam menyokong tugas pertahanan negara. Askar Wataniah merupakan pasukan tambahan yang bekerjasama dengan anggota ATM dalam menghadapi ancaman dan cabaran dalam pertahanan negara.

Leave a Comment