Maksud Peribahasa Melayu: ahli kitab

Maksud: Orang yang berpegang teguh kepada kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil atau Al-Quran nul-Qarim.

Walaupun jarang digunakan, ternyata peribahasa Melayu ini mempunyai maksud tertentu

Leave a Comment