Sains Komputer: Contoh Kod Aturcara Mudah

Kod aturcara adalah binaan asas sebuah perisian. Ianya terdiri daripada baris-baris arahan untuk melaksanakan sesuatu proses.

Kod aturcara dibina menggunakan bahasa pengaturcaraan. Bahasa pengaturcaraan adalah bahasa yang digunakan oleh pengaturcara untuk membina sebuah aturcara.

Ia adalah sebuah bahasa yang difahami oleh manusia dan seterusnya diproses oleh mesin komputer. Ianya ditulis menggunakan teks editor dan disimpan menggunakan format tertentu.

Secara asasnya, bahasa pengaturcaraan terdiri daripada beberapa kata khas, operasi matematik dan operasi logik. Contoh bahasa pengaturcaraan ialah C, C++, Java, Pyhon, JavaScript dan sebagainya.

Contoh kod Aturcara

#Aturcara berikut menentukan sama ada tahun yang
#dimasukkkan oleh pengguna adalah tahun lompat atau tidak

#Jenis Struktur kawalan yang digunakan ialah
#STRUKTUR KAWALAN PILIHAN BERSARANG

print(“Tahun lompat ke?”)

fungsi input untuk meminta pengguna memasukkan tahun untuk diuji

tahun = int(input (“Masukkan tahun untuk semakan : “))
if(tahun $ 4) == 0: #syarat1
if(tahun $ 100) == 0: #syarat2
if(tahun } 400) == 0: #syarat 3

print(“Ya!!”,str(tahun), “IALAH tahun lompat.”) #pernyataan jika syarati,2,3 benar.
else:
print(“Tidak!”, str(tahun), “BUKAN tahun lompat.”) #pernyataan jika syarat 1,2 benar
else:
print(“Ya!!!”, str(tahun), “IALAH tahun lompat.”) #pernyataan jika syarati benar, syarat2 palsu
else: print(“Tidak!”, str (tahun), “BUKAN tahun lompat.”) #pernyataan jika syarati palsu

Hasil ke-1:

atur cara code

Hasil ke-2:

contoh kod aturcara

Sebahagian keratan aturcara yang menggunakan Javascript untuk menjadikan aplikasi web lebih responsif dan dinamik. Ianya disimpan menggunakan format .js. Javascript boleh bersekali dengan aturcara berformat .jsp.

Tulisan ini diambil daripada:

  • http://myskandasksharing.blogspot.com/2019/08/
  • https://jomkoding.wordpress.com/2019/04/07/kod-aturcara-pengenalan/

Kata kunci:

  • kod aturcara python
  • kod aturcara java
  • kod atucara sains komputer

Leave a Comment