5 Ciri Ciri Peta Lakar

Peta lakar adalah alat yang digunakan untuk merekodkan maklumat geografi dan menunjukkan keadaan dan elemen penting dalam suatu kawasan.

ciri peta lakar
ciri peta lakar

Mereka membantu dalam navigasi, perancangan, dan pemahaman mengenai geografi. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan beberapa ciri-ciri penting yang terdapat dalam peta lakar.

1. Skala

Salah satu ciri penting dalam peta lakar adalah skala. Skala menunjukkan perbandingan antara jarak sebenar di dunia nyata dengan jarak yang direkodkan dalam peta.

Ia memberikan idea tentang ukuran dan jarak sebenar antara lokasi yang berbeza.

Skala biasanya dinyatakan dalam bentuk nisbah, contohnya 1:10,000, yang bermakna satu unit dalam peta mewakili 10,000 unit dalam dunia nyata.

2. Legenda

Legenda atau kunci peta adalah sebahagian penting dalam peta lakar.

Ia mengandungi maklumat simbolik atau tanda-tanda yang digunakan dalam peta untuk mewakili elemen atau ciri-ciri tertentu seperti sungai, gunung, jalan, bangunan, dan sebagainya.

Legenda membantu pembaca memahami makna dan maksud setiap simbol yang digunakan dalam peta.

3. Kompas

Kompas adalah alat yang membantu menentukan arah dalam peta. Ia menunjukkan mata angin seperti utara, timur, selatan, dan barat.

Kompas membantu pengguna peta mengenali arah dan menavigasi dengan lebih mudah.

Terdapat kompas magnetik yang menggunakan magnet untuk menunjukkan arah utara sebenar, serta kompas roda yang mengandungi skala sudut untuk pengukuran arah.

4. Garis Grid

Garis grid atau koordinat adalah sistem koordinat yang digunakan dalam peta untuk mengenal pasti kedudukan dan lokasi.

Garis grid terdiri daripada garis meridian (garis utara-selatan) dan garis lintang (garis timur-barat).

Dengan menggunakan garis grid, pengguna peta dapat menentukan lokasi dengan lebih tepat menggunakan koordinat seperti latitud dan longitud.

5. Warna dan Simbol

Warna dan simbol digunakan dalam peta untuk memberikan maklumat tambahan dan membezakan ciri-ciri tertentu.

Warna dapat menunjukkan perbezaan ketinggian, jenis penggunaan tanah, zon iklim, dan lain-lain.

Simbol-simbol seperti anak panah, tanda seru, atau lambang bangunan membantu mengklasifikasikan dan menggambarkan elemen penting dalam peta.

Kesimpulan

Ciri-ciri peta lakar seperti skala, legenda, kompas, garis grid, warna, dan simbol adalah penting dalam memahami dan menggunakan peta.

Mereka membantu dalam menentukan kedudukan, arah, jarak, dan memahami elemen penting dalam kawasan yang direkodkan dalam peta.

FAQ’s tentang Ciri Ciri Peta Lakar

 1. Apakah perbezaan antara peta lakar dan peta topografi?
  Peta lakar memberikan gambaran keseluruhan kawasan dengan menunjukkan elemen penting seperti jalan, sungai, dan gunung, manakala peta topografi memberikan maklumat lebih terperinci mengenai kontur tanah dan perubahan ketinggian dalam kawasan tersebut.
 2. Apakah peranan peta lakar dalam navigasi?
  Peta lakar membantu dalam navigasi dengan memberikan maklumat mengenai lokasi, arah, dan jarak antara lokasi yang berbeza. Pengguna peta dapat menggunakan skala, kompas, dan garis grid untuk menentukan kedudukan dan arah dengan lebih tepat.
 3. Adakah peta lakar hanya digunakan untuk navigasi?
  Tidak, peta lakar juga digunakan dalam perancangan, pemetaan tanah, penyelidikan geografi, analisis data, dan banyak lagi. Mereka adalah alat yang penting dalam memahami dan menganalisis geografi suatu kawasan.
 4. Adakah semua peta lakar mempunyai legenda?
  Ya, hampir semua peta lakar mempunyai legenda. Legenda membantu pembaca memahami makna dan maksud simbol-simbol yang digunakan dalam peta.
 5. Adakah semua peta lakar menggunakan kompas?
  Tidak, tidak semua peta lakar menggunakan kompas. Namun, kebanyakan peta lakar yang digunakan untuk navigasi dan penentuan arah akan memasukkan kompas sebagai alat bantu.

Leave a Comment