5 Ciri Ciri Perlembagaan Persekutuan

Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen undang-undang yang mendasari sistem pemerintahan di Malaysia.

Ia menggariskan struktur, fungsi, dan kuasa-kuasa utama kerajaan, serta menetapkan hak-hak dan kebebasan rakyat.

ciri perlembagaan persekutuan
ciri perlembagaan persekutuan

Dalam artikel ini, kita akan melihat ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan yang menjadi landasan penting bagi negara ini.

1. Sistem Pemerintahan Beraja

Salah satu ciri utama perlembagaan persekutuan adalah sistem pemerintahan beraja yang dianuti oleh Malaysia.

Perlembagaan menggariskan peranan dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong sebagai Raja Malaysia, serta memetakan hubungan antara Raja dan institusi-institusi pemerintahan.

2. Sistem Demokrasi Parlimen

Perlembagaan persekutuan juga menetapkan sistem demokrasi parlimen sebagai asas pemerintahan di Malaysia.

Ia menggariskan struktur parlimen, proses pilihan raya, pembentukan kerajaan, dan peranan badan-badan seperti Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

Sistem ini membolehkan rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses penggubalan undang-undang dan membuat keputusan politik melalui pemilihan wakil-wakil mereka.

3. Pembahagian Kuasa Antara Kerajaan Pusat dan Negeri

Ciri penting dalam perlembagaan persekutuan adalah pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan negeri.

Perlembagaan menetapkan senarai kuasa persekutuan yang diberikan kepada kerajaan pusat, seperti pertahanan, kewangan, dan hubungan luar.

Di samping itu, ia juga menetapkan senarai kuasa negeri yang memperuntukkan kuasa-kuasa yang diberikan kepada kerajaan negeri, seperti pendidikan, kesihatan, dan kehakiman.

Pembahagian kuasa ini adalah penting untuk memastikan keseimbangan dan harmoni dalam sistem pemerintahan.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlembagaan persekutuan melindungi hak asasi manusia rakyat Malaysia. Ia menetapkan hak-hak seperti kebebasan bersuara, kebebasan beragama, hak keadilan, dan hak untuk tidak diseksa atau disiksa.

Perlindungan hak asasi manusia ini penting untuk memastikan keadilan dan kesaksamaan dalam masyarakat.

5. Sistem Perundangan yang Bebas dan Tidak Berat sebelah

Perlembagaan menggariskan sistem perundangan yang bebas dan tidak berat sebelah di Malaysia.

Ia menetapkan prinsip keadilan, kebebasan, dan keberimbangan dalam pentadbiran undang-undang.

Prinsip ini memberi jaminan bahawa setiap individu diperlakukan dengan adil dan tidak ada diskriminasi dalam proses perundangan.

Kesimpulan

Perlembagaan persekutuan memainkan peranan penting dalam sistem pemerintahan di Malaysia.

Dengan ciri-ciri seperti sistem pemerintahan beraja, sistem demokrasi parlimen.

Pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan negeri, perlindungan hak asasi manusia, dan sistem perundangan yang bebas, perlembagaan memastikan kestabilan, keadilan, dan kebebasan dalam negara ini.

FAQ’s tentang Ciri Ciri Perlembagaan Persekutuan

 1. Adakah perlembagaan persekutuan boleh diubah?
  Ya, perlembagaan persekutuan boleh diubah melalui proses perubahan yang ditetapkan dalam perlembagaan itu sendiri. Perubahan perlembagaan memerlukan persetujuan majoriti dua pertiga di kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara, serta persetujuan Yang di-Pertuan Agong.
 2. Apakah peranan Mahkamah Persekutuan dalam perlembagaan persekutuan?
  Mahkamah Persekutuan merupakan badan kehakiman tertinggi di Malaysia dan memainkan peranan penting dalam menentukan tafsiran perlembagaan. Ia memastikan bahawa perlembagaan diikuti dan dipatuhi dengan memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan undang-undang.
 3. Adakah perlembagaan persekutuan melindungi hak-hak orang asli?
  Ya, perlembagaan persekutuan melindungi hak-hak orang asli di Malaysia. Ia memberikan pengiktirafan dan perlindungan terhadap hak-hak tanah adat dan hak-hak budaya orang asli.
 4. Apakah peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dalam perlembagaan persekutuan?
  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan perkhidmatan awam di Malaysia. Ia memastikan amalan pengambilan pekerjaan yang adil, transparan, dan berasaskan merit dalam perkhidmatan awam.
 5. Adakah perlembagaan persekutuan mengiktiraf hak kebebasan media?
  Ya, perlembagaan persekutuan mengiktiraf hak kebebasan media sebagai salah satu hak asasi manusia yang dilindungi. Hak ini membolehkan media untuk beroperasi secara bebas, melaporkan berita dengan objektiviti, dan menyampaikan pandangan secara bebas tanpa gangguan.

Leave a Comment