Memahami 7 Ciri Ciri Pantun

Pantun merupakan satu bentuk puisi tradisional yang sangat terkenal dalam kesusasteraan Melayu.

Pantun terdiri daripada empat baris dalam satu rangkap dan sering digunakan dalam persembahan artistik, lagu-lagu rakyat, dan pada majlis-majlis tradisional.

ciri pantun
ciri pantun

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan ciri-ciri penting pantun yang membezakannya daripada bentuk puisi lain dan memberikan keindahannya yang tersendiri.

1. Pola Rimba A-B-A-B

Ciri utama pantun ialah corak rimba yang digunakan dalam setiap rangkap. Pantun bercorak rimba A-B-A-B, yang bermaksud kata akhir setiap baris dalam satu rangkap mesti berima dengan kata akhir baris yang lain.

2. Jumlah Suku Kata yang Sama

Satu lagi ciri pantun ialah bilangan suku kata yang sama dalam setiap baris dalam satu rangkap.

Biasanya setiap baris rima terdiri daripada 8-12 suku kata. Ini memberikan keharmonian dan keseragaman dalam struktur puisi.

3. Bersifat Bersahaja

Pantun mempunyai gaya bahasa yang bersahaja dan ringkas. Bahasa yang digunakan dalam pantun cenderung padat, lugas, dan mudah difahami.

Pantun juga sering menggunakan perkataan yang mengandungi pelbagai makna atau perumpamaan untuk menyatakan mesej secara halus.

4. Penggunaan Irama dan Bunyi yang Menarik

Pantun mempunyai irama dan bunyi yang tersendiri, menjadikannya sedap didengar dan mudah diingati. Penggunaan irama dan bunyi yang berulang-ulang memberikan keindahan tersendiri pada rima.

Ini juga menjadikan pantun sesuai digunakan sebagai lagu atau dikaitkan dengan permainan kata.

5. Fungsi Hiburan dan Penciptaan Mood

Pantun digunakan sebagai hiburan dalam pelbagai acara tradisional seperti kenduri, perkahwinan, atau acara kebudayaan.

Pantun menetapkan suasana yang betul dengan menghidupkan suasana dan menyampaikan mesej secara berirama dan berirama.

6. Membawa Pesan Moral dan Pendidikan

Pantun juga sering digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral, nasihat, atau pembelajaran.

Mesej yang terkandung dalam pantun dapat memberikan inspirasi, nasihat, dan buah fikiran kepada pembaca atau pendengar.

7. Memupuk Kreativitas dan Pengembangan Bahasa

Menggunakan pantun dalam komunikasi dan ekspresi diri dapat memupuk kreativiti dan perkembangan bahasa.

Melalui pantun, seseorang boleh belajar menggabungkan perkataan dengan bijak, mencipta simile, dan memainkan irama dan bunyi dalam bahasa.

Kesimpulan

Pantun mempunyai ciri-ciri istimewa yang membezakannya dengan bentuk puisi lain dalam kesusasteraan Melayu.

Corak rimba A-B-A-B, bilangan suku kata yang sama, bahasa yang mudah, dan irama serta bunyi yang menarik merupakan antara ciri-ciri yang wujud dalam pantun.

Pantun juga mempunyai fungsi hiburan, membawa mesej moral, dan memupuk kreativiti dan perkembangan bahasa.

FAQ’s tentang Ciri Ciri Pantun

 1. Apa itu pantun?
  Pantun ialah satu bentuk puisi tradisional dalam kesusasteraan Melayu yang terdiri daripada empat baris dalam satu rangkap. Pantun sering digunakan dalam pelbagai acara tradisional dan mempunyai corak rimba yang tersendiri serta gaya bahasa yang bersahaja.
 2. Apa yang membedakan pantun dengan bentuk puisi lain?
  Pantun mempunyai ciri corak hutan A-B-A-B, bilangan suku kata yang sama dalam setiap baris dalam satu rangkap, bahasa yang mudah, dan irama dan bunyi yang menarik. Pantun juga sering digunakan untuk tujuan hiburan, pembelajaran, dan penyampaian mesej moral.
 3. Apa fungsi pantun dalam budaya Melayu?
  Pantun mempunyai fungsi hiburan dalam pelbagai acara tradisional seperti perayaan, perkahwinan, dan acara kebudayaan. Pantun juga boleh membawa mesej moral, nasihat, dan pembelajaran. Selain itu, pantun juga memupuk kreativiti dan perkembangan bahasa.
 4. Apa saja ciri-ciri formal pantun?
  Ciri-ciri formal pantun termasuklah corak rimba A-B-A-B, bilangan suku kata yang sama dalam setiap baris dalam satu rangkap, gaya bahasa yang mudah, dan penggunaan irama dan bunyi yang menarik.
 5. Apa saja manfaat belajar dan menggunakan pantun?
  Mempelajari dan menggunakan rima dapat memupuk kreativiti dalam penggunaan bahasa, mengembangkan kemahiran berfikir metafora, dan meningkatkan penghayatan seni dan budaya Melayu. Pantun juga boleh digunakan sebagai alat untuk menyatakan diri dan menyampaikan mesej secara berirama dan berirama.
 6. Bisakah pantun digunakan dalam konteks modern?
  Walaupun pantun merupakan bentuk puisi tradisional, ia tetap relevan dalam konteks moden. Pantun boleh digunakan dalam pelbagai acara, media sosial, dan karya sastera yang menggabungkan tradisi dan inovasi.

Leave a Comment