6 Ciri Ciri Negara Yang Berdaulat

Negara yang berdaulat ialah negara yang mempunyai kedaulatan penuh ke atas wilayahnya, kerajaannya dan keputusan yang dibuat di dalamnya.

Kedaulatan negara merupakan aspek penting dalam hubungan antarabangsa dan menentukan status sesebuah negara di dunia.

ciri negara yang berdaulat
ciri negara yang berdaulat

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan ciri-ciri yang menunjukkan bahawa sesebuah negara adalah sebuah negara yang berdaulat.

1. Pengakuan Internasional

Salah satu ciri utama negara berdaulat ialah pengiktirafan antarabangsa oleh negara lain.

Apabila sesebuah negara mendapat pengiktirafan daripada negara lain sebagai entiti politik yang merdeka, ini menunjukkan negara itu mempunyai kedaulatan dan diiktiraf dalam hubungan antarabangsa.

2. Wilayah yang Terdefinisi

Negara berdaulat mempunyai wilayah yang jelas dan jelas. Wilayah ini termasuk tanah, perairan dan ruang udara yang dikawal oleh negara tersebut.

Kerajaan negeri mempunyai kuasa dan kawalan ke atas wilayah dan boleh menjalankan aktiviti pentadbiran, ekonomi dan keselamatan di dalamnya.

3. Pemerintahan yang Mandiri

Negara yang berdaulat mempunyai kerajaan yang bebas dan berautonomi.

Kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk membuat dasar dalaman, undang-undang, dan keputusan tanpa campur tangan pihak luar.

Kerajaan negeri berfungsi untuk mengawal selia masyarakat dan melindungi kepentingan negara.

4. Kedaulatan Hukum

Negara berdaulat mempunyai kedaulatan undang-undang, yang bermaksud bahawa sistem perundangan negara berlaku di wilayahnya sendiri.

Negara mempunyai kuasa untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang yang terpakai kepada rakyat dan pihak dalam wilayahnya.

Undang-undang negara mempunyai kuasa dan bidang kuasa yang mengikat semua pihak dalam wilayah tersebut.

5. Hubungan Diplomatik

Negara berdaulat mempunyai keupayaan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Ini termasuk mewujudkan hubungan politik, ekonomi dan budaya dengan negara lain melalui pertukaran diplomatik, perjanjian dua hala dan penyertaan dalam organisasi antarabangsa.

Negara yang berdaulat mempunyai kedaulatan untuk menentukan dasar luar dan menjalankan hubungan antarabangsa.

6. Keanggotaan dalam Organisasi Internasional

Keahlian dalam organisasi antarabangsa adalah satu lagi tanda negara berdaulat.

Negara yang diiktiraf di peringkat antarabangsa mempunyai hak dan keupayaan untuk menjadi ahli pertubuhan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) atau Kesatuan Eropah.

Keahlian dalam organisasi ini menunjukkan pengiktirafan dan penyertaan negara dalam isu global dan pelbagai hala.

Kesimpulan

Ciri-ciri negara berdaulat termasuk pengiktirafan antarabangsa, wilayah yang ditentukan, pemerintahan sendiri, kedaulatan undang-undang, hubungan diplomatik, dan keahlian dalam organisasi antarabangsa.

Kedaulatan merupakan aspek penting dalam menentukan status sesebuah negara di dunia.

FAQ’s tentang Ciri Ciri Negara Yang Berdaulat

 1. Apakah perbedaan antara negara yang berdaulat dan negara yang tidak berdaulat?
  Perbezaan utama antara negara berdaulat dan negara tidak berdaulat adalah dari segi kedaulatan dan pengiktirafan antarabangsa. Negara yang berdaulat mempunyai kedaulatan penuh ke atas wilayahnya dan diiktiraf oleh negara lain sebagai entiti politik yang bebas. Negara yang tidak berdaulat mungkin mempunyai batasan dari segi kedaulatan dan pengiktirafan antarabangsa.
 2. Apa yang mempengaruhi kedaulatan suatu negara?
  Kedaulatan sesebuah negara boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk faktor politik, ekonomi, sejarah dan keselamatan. Pengaruh luar seperti pencerobohan, pendudukan atau campur tangan asing juga boleh menjejaskan kedaulatan sesebuah negara.
 3. Apa yang dilakukan oleh negara untuk mempertahankan kedaulatannya?
  Negara melakukan pelbagai usaha untuk mengekalkan kedaulatannya, termasuk menjaga keselamatan serantau, menjalin hubungan diplomatik, mengurus tadbir urus dalaman, dan membangunkan dasar luar mengikut kepentingan negara. Negara-negara juga boleh menyertai organisasi antarabangsa untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam hubungan antarabangsa.
 4. Apakah ada negara yang tidak berdaulat di dunia ini?
  Walaupun majoriti negara di dunia diiktiraf sebagai negara berdaulat, terdapat beberapa entiti politik yang tidak diiktiraf sepenuhnya sebagai negara berdaulat. Contohnya termasuk wilayah yang mempunyai status yang dipertikaikan atau entiti politik yang menuntut kemerdekaan tetapi belum diiktiraf di peringkat antarabangsa.
 5. Apakah negara dapat kehilangan kedaulatannya?
  Ya, negara boleh kehilangan kedaulatan mereka dalam beberapa situasi, seperti pencerobohan tentera oleh negara asing atau penggulingan kerajaan yang sah. Apabila sesebuah negara hilang kawalan ke atas wilayahnya dan tidak diiktiraf sebagai entiti politik yang bebas, ia boleh mengalami kehilangan kedaulatan.

Leave a Comment