10 Ciri Ciri Bangunan Hijau

Bangunan hijau, juga dikenali sebagai bangunan lestari, adalah konsep pembinaan yang memberi tumpuan kepada kelestarian alam sekitar dan keselamatan.

Bangunan hijau direka dengan mengambil kira faktor-faktor seperti penggunaan sumber tenaga yang efisien, pengurangan bahan buangan, dan pemeliharaan kualiti udara dalaman.

ciri ciri bangunan hijau
ciri ciri bangunan hijau

Dalam artikel ini, kita akan melihat beberapa Ciri Ciri Bangunan Hijau penting yang membezakan bangunan hijau.

Reka Bentuk dan Penggunaan Tanah yang Mampan

Bangunan hijau direka dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kecekapan penggunaan tanah.

Reka bentuk bangunan yang baik memastikan penggunaan tanah yang optimum dengan mengambil kira aspek seperti keperluan ruang terbuka, taman dalaman, dan taman atap.

Penggunaan tanah yang mampan juga merangkumi penggunaan landskap hijau yang melibatkan penanaman tumbuhan yang sesuai dengan persekitaran setempat.

Penggunaan Bahan Binaan yang Mampan

Penggunaan bahan binaan yang mampan adalah ciri penting dalam bangunan hijau.

Bahan binaan yang mampan merujuk kepada bahan yang berasal dari sumber yang terbaharui dan tidak mengancam alam sekitar.

Contoh bahan binaan yang mampan termasuklah bahan daur ulang, bahan yang boleh dikitar semula, dan bahan yang mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar.

Efisiensi Tenaga dan Penggunaan Sumber Energi Terbaharui

Bangunan hijau mengutamakan keberkesanan dan kecekapan tenaga.

Ini termasuk penggunaan sistem pengudaraan yang efisien, pencahayaan yang bijak, dan penggunaan peralatan dan mesin yang menggunakan tenaga dengan berkesan.

Selain itu, bangunan hijau juga menggalakkan penggunaan sumber tenaga terbaharui seperti tenaga solar dan tenaga angin untuk mengurangkan kebergantungan terhadap sumber tenaga fosil.

Pengurangan Bahan Buangan dan Kitar Semula

Pengurangan bahan buangan adalah prinsip penting dalam bangunan hijau.

Ini melibatkan penggunaan bahan yang tahan lama, pengurangan pembaziran bahan semasa pembinaan, dan amalan pengurusan bahan buangan yang berkesan.

Bangunan hijau juga menggalakkan amalan kitar semula dengan menyediakan kemudahan kitar semula bagi bahan buangan seperti kertas, plastik, dan logam.

Kualiti Udara Dalaman yang Berkualiti

Bangunan hijau menitikberatkan kualiti udara dalaman yang berkualiti untuk kelebihan kesihatan dan keselesaan penghuninya.

Ini melibatkan penggunaan sistem pengudaraan yang baik, pemilihan bahan binaan yang rendah toksik, dan kawalan terhadap pencemaran udara dalaman.

Sirkulasi udara yang baik dan pengurangan bahan-bahan kimia berbahaya dapat membantu memastikan kualiti udara yang bersih dan sihat di dalam bangunan.

Penggunaan Sumber Air yang Efisien

Bangunan hijau juga menekankan penggunaan sumber air yang efisien.

Ini termasuk pemasangan peralatan penjimatan air seperti paip dan penyiram yang berkesan, penggunaan sistem penapaian air hujan, dan amalan pengurangan penggunaan air secara keseluruhan.

Penjimatan air yang efisien dapat membantu mengurangkan tekanan terhadap bekalan air dan menjaga kelestarian sumber air.

Kualiti Ruang Dalaman yang Selesa

Bangunan hijau memberi tumpuan kepada kualiti ruang dalaman yang selesa bagi penghuninya.

Ini melibatkan penggunaan bahan binaan yang berkualiti tinggi, pengurangan kebisingan, pengaturan cahaya yang baik, dan rekabentuk ruang yang memberikan keselesaan dan kesejahteraan kepada penghuni.

Penggunaan Teknologi Cerdas dan Sistem Automasi Bangunan

Bangunan hijau sering menggunakan teknologi cerdas dan sistem automasi untuk meningkatkan efisiensi dan keselesaan.

Contoh teknologi ini termasuk penggunaan sistem pengawasan pintar, pengaturan suhu otomatik, dan pengawalan penggunaan tenaga.

Teknologi cerdas dan sistem automasi membantu meningkatkan pengurusan bangunan secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Kesedaran dan Pendidikan

Bangunan hijau mendorong kesedaran dan pendidikan tentang kelestarian alam sekitar.

Ini melibatkan penyampaian maklumat kepada penghuni dan pengguna bangunan tentang amalan yang mampan dan pentingnya menjaga alam sekitar.

Pendidikan tentang penggunaan sumber tenaga yang berkesan, pengurangan bahan buangan, dan amalan kelestarian alam menjadi aspek penting dalam pembinaan bangunan hijau.

Penilaian dan Pensijilan Bangunan Hijau

Untuk menggalakkan pembinaan bangunan hijau, terdapat sistem penilaian dan pensijilan yang digunakan.

Contoh terkenal termasuk sistem pensijilan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dan sistem pensijilan Green Building Index (GBI).

Sistem ini membantu menilai dan mengiktiraf bangunan yang memenuhi standard kelestarian dan menjaga alam sekitar.

Kesimpulan

Bangunan hijau adalah pilihan yang mampan dan bertanggungjawab dalam pembinaan.

Ciri-ciri seperti reka bentuk yang mampan, penggunaan bahan binaan yang mampan, efisiensi tenaga, pengurangan bahan buangan, kualiti udara dalaman, penggunaan sumber air yang efisien, kualiti ruang dalaman yang selesa, teknologi cerdas, dan pendidikan adalah aspek penting dalam bangunan hijau.

Dengan mengamalkan ciri-ciri ini, kita dapat menjaga alam sekitar dan memberikan keselesaan yang baik kepada penghuni bangunan.

FAQs tentang Ciri Bangunan Hijau

Berikut adalah beberapa soalan lazim yang sering ditanyakan mengenai bangunan hijau:

 1. Apakah maksud bangunan hijau?
  Bangunan hijau merujuk kepada konsep pembinaan yang mempertimbangkan kelestarian alam sekitar dan keselamatan. Bangunan ini direka dengan mengutamakan penggunaan sumber tenaga yang efisien, pengurangan bahan buangan, dan pemeliharaan kualiti udara dalaman.
 2. Apa tujuan utama pembinaan bangunan hijau?
  Tujuan utama pembinaan bangunan hijau adalah untuk menjaga alam sekitar dan mengurangkan kesan negatif terhadap persekitaran. Ia juga bertujuan untuk meningkatkan keselesaan dan kesejahteraan penghuni bangunan.
 3. Apakah manfaat bangunan hijau?
  Bangunan hijau memberikan pelbagai manfaat, antaranya pengurangan penggunaan tenaga, pengurangan bahan buangan, kualiti udara dalaman yang baik, penggunaan sumber air yang efisien, dan keselesaan ruang dalaman yang tinggi.
 4. Adakah bangunan hijau lebih mahal untuk dibina?
  Walaupun kos pembinaan bangunan hijau mungkin sedikit lebih tinggi pada peringkat permulaan, ia boleh membawa jangkaan pulangan yang baik dalam jangka panjang melalui pengurangan kos pengoperasian dan penyelenggaraan bangunan.
 5. Apakah ciri-ciri yang membezakan bangunan hijau daripada bangunan biasa?
  Beberapa ciri penting yang membezakan bangunan hijau termasuk penggunaan sumber tenaga yang efisien, penggunaan bahan binaan yang mampan, pengurangan bahan buangan, kualiti udara dalaman yang baik, dan penggunaan teknologi cerdas untuk meningkatkan kecekapan bangunan.

Leave a Comment