9 Ciri Ciri Bangsa Kerajaan Alam Melayu

Bangsa Kerajaan Alam Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa yang hidup dalam persekitaran kerajaan-kerajaan Melayu purba di kepulauan Nusantara pada zaman dahulu.

Bangsa ini telah membentuk kerajaan-kerajaan yang besar dan berpengaruh dalam sejarah dan budaya Melayu.

ciri ciri bangsa kerajaan alam melayu
ciri ciri bangsa kerajaan alam melayu

Dalam artikel ini, kita akan melihat beberapa Ciri Ciri Bangsa Kerajaan Alam Melayu penting yang membezakan Bangsa Kerajaan Alam Melayu.

Sistem Kerajaan Beraja

Ciri utama Bangsa Kerajaan Alam Melayu adalah sistem kerajaan beraja yang dianggap sebagai asas utama dalam pentadbiran dan pemerintahan.

Kerajaan-kerajaan ini dikendalikan oleh raja-raja yang mempunyai kuasa mutlak.

Raja-raja tersebut dianggap sebagai pemimpin yang dipilih oleh tuhan dan mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kestabilan dan kesejahteraan rakyat.

Sistem Kesultanan

Kerajaan-kerajaan Melayu pada zaman dahulu berdasarkan sistem kesultanan.

Sistem ini mempunyai hirarki yang ketat, dengan raja sebagai puncak hierarki dan para bangsawan dan pembesar sebagai penyokong kerajaan.

Sistem kesultanan ini menegaskan kewibawaan raja dan memberikan struktur yang teratur dalam pemerintahan.

Keagungan Istana dan Bangunan Kerajaan

Istana dan bangunan kerajaan merupakan lambang keagungan Bangsa Kerajaan Alam Melayu.

Istana-istana ini dibina dengan seni bina yang indah dan mewah, menggunakan bahan-bahan yang bernilai tinggi seperti kayu jati, marmer, dan emas.

Keindahan dan keunikan seni bina ini mencerminkan kemegahan kerajaan dan keistimewaan raja.

Sistem Perundangan Beraja

Sistem perundangan dalam Bangsa Kerajaan Alam Melayu juga berdasarkan kepada hukum adat dan undang-undang beraja.

Hukum adat diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik dalam masyarakat, manakala undang-undang beraja ditetapkan oleh raja sebagai peraturan dan piawaian yang harus dipatuhi oleh rakyat.

Sistem perundangan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Kekayaan Budaya dan Seni

Bangsa Kerajaan Alam Melayu kaya dengan warisan budaya dan seni yang unik.

Seni ukir, seni pahat, seni kraftangan, seni muzik, dan seni tarian adalah beberapa contoh seni tradisional Melayu yang terkenal.

Kebudayaan dan seni ini mencerminkan kecintaan bangsa Melayu terhadap warisan dan keindahan seni yang melambangkan keagungan kerajaan.

Perdagangan Maritim

Bangsa Kerajaan Alam Melayu adalah bangsa yang terkenal dengan perdagangan maritim.

Mereka menguasai laut dan menjalin hubungan dagang yang erat dengan bangsa-bangsa lain di rantau Nusantara dan Asia Tenggara.

Pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota perdagangan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan hubungan antarabangsa.

Agama dan Kepercayaan

Agama dan kepercayaan memainkan peranan penting dalam kehidupan Bangsa Kerajaan Alam Melayu.

Agama seperti Islam, Hindu, dan Buddha menjadi asas dalam kepercayaan dan praktik keagamaan.

Sistem kepercayaan ini mempengaruhi adat istiadat, budaya, dan amalan dalam masyarakat Melayu.

Warisan Ilmu Pengetahuan dan Sastera

Bangsa Kerajaan Alam Melayu juga meninggalkan warisan ilmu pengetahuan dan sastera yang penting.

Mereka memiliki pengetahuan tentang perubatan tradisional, astronomi, matematik, dan ilmu alam.

Sastera Melayu seperti Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu, dan Syair Abdul Muluk adalah contoh sastera yang menggambarkan kehebatan intelektual bangsa ini.

Persatuan dan Keupayaan Bersekutu

Bangsa Kerajaan Alam Melayu menunjukkan keupayaan untuk bersatu dan bekerja secara bersekutu untukmencapai matlamat bersama.

Walaupun terdapat kerajaan-kerajaan yang berasingan, mereka mampu menjalin persekutuan dan perjanjian untuk menjaga kestabilan dan keamanan wilayah.

Persatuan ini mencerminkan kebijaksanaan politik dan kearifan bangsa Melayu dalam menjaga keamanan dan keutuhan kerajaan mereka.

Kesimpulan

Bangsa Kerajaan Alam Melayu adalah bangsa yang mempunyai sejarah dan budaya yang kaya dan berpengaruh.

Dengan ciri-ciri seperti sistem kerajaan beraja, sistem kesultanan, istana yang megah, sistem perundangan beraja, kekayaan budaya dan seni, perdagangan maritim, agama dan kepercayaan, warisan ilmu pengetahuan dan sastera, persatuan, dan keupayaan bersekutu, Bangsa Kerajaan Alam Melayu mencerminkan kejayaan, keagungan, dan kebijaksanaan dalam sejarah Melayu.

FAQs tentang Ciri Bangsa Kerajaan Alam Melayu

Berikut adalah beberapa soalan lazim yang sering ditanyakan tentang Bangsa Kerajaan Alam Melayu:

 1. Apakah itu Bangsa Kerajaan Alam Melayu?
  Bangsa Kerajaan Alam Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa yang hidup dalam kerajaan-kerajaan Melayu purba di kepulauan Nusantara pada zaman dahulu. Mereka mempunyai sistem kerajaan beraja, kekayaan budaya, dan keagungan dalam sejarah Melayu.
 2. Apakah kerajaan beraja?
  Kerajaan beraja merujuk kepada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau sultan. Raja atau sultan memegang kuasa politik dan merupakan pemimpin tertinggi dalam kerajaan. Sistem kerajaan beraja adalah salah satu ciri utama Bangsa Kerajaan Alam Melayu.
 3. Apakah istana dan bangunan kerajaan?
  Istana dan bangunan kerajaan adalah bangunan yang dibina untuk menjadi tempat kediaman raja dan keluarga diraja. Bangunan-bangunan ini mempunyai seni bina yang megah dan dihiasi dengan ukiran yang indah. Mereka melambangkan keagungan dan keistimewaan kerajaan.
 4. Apakah hukum adat dan undang-undang beraja?
  Hukum adat adalah undang-undang yang berdasarkan kepada adat dan tradisi masyarakat. Undang-undang beraja pula merupakan peraturan yang ditetapkan oleh raja sebagai undang-undang dalam kerajaan. Keduanya berfungsi untuk menjaga keadilan dan kestabilan dalam masyarakat.
 5. Apakah kekayaan budaya dan seni?
  Kekayaan budaya dan seni Bangsa Kerajaan Alam Melayu merujuk kepada warisan budaya dan seni yang unik. Contohnya termasuk seni ukir, seni pahat, seni kraftangan, seni muzik, dan seni tarian. Kekayaan ini mencerminkan kehebatan dalam seni dan keagungan kerajaan.

Leave a Comment