6 Ciri Ciri Adat Perpatih

Ciri-ciri adat Perpatih merujuk kepada sejumlah kebiasaan dan praktik budaya masyarakat Minangkabau di Malaysia.

ciri ciri adat perpatih
ciri ciri adat perpatih

Berikut adalah beberapa Ciri Ciri Adat Perpatih:

Sistem Pewarisan Matrilineal

Adat Perpatih mengamalkan sistem pewarisan harta benda dan kedudukan sosial berdasarkan jalur ibu.

Dalam sistem ini, harta pusaka dan tanah diwarisi oleh anak perempuan dan diwariskan turun-temurun melalui garis ibu.

Pemerintahan Lembaga Adat

Adat Perpatih mempunyai lembaga adat yang bertanggungjawab dalam menguruskan urusan sosial dan adat istiadat komuniti.

Lembaga ini biasanya dipimpin oleh seorang datuk yang dipilih berdasarkan kebijaksanaan dan kecakapan dalam menyelesaikan perselisihan.

Penghormatan terhadap Wanita

Adat Perpatih menempatkan wanita dalam kedudukan yang dihormati dan dianggap penting.

Wanita memainkan peranan yang kuat dalam pengambilan keputusan dan memegang kendali atas harta benda dan keputusan keluarga.

Adat Merantau

Adat Perpatih dikenali dengan amalan merantau, di mana lelaki diharapkan untuk meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari penghidupan di tempat lain.

Mereka biasanya akan kembali ke kampung halaman pada masa tertentu untuk menjaga hubungan dengan keluarga dan masyarakat setempat.

Adat Persaudaraan

Adat Perpatih juga menekankan pentingnya hubungan persaudaraan di dalam masyarakat.

Konsep “alai baa” atau persaudaraan masyarakat dianggap penting dalam menjaga keharmonian dan kerjasama antara anggota komuniti.

Pentadbiran Adat yang Adil

Adat Perpatih menekankan pentingnya keadilan dalam penyelesaian perselisihan.

Lembaga adat memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik dan memastikan keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat.

Itulah beberapa ciri-ciri adat Perpatih yang khas. Adat ini masih diamalkan oleh beberapa komuniti Minangkabau di Malaysia sebagai warisan budaya yang berharga.

Leave a Comment