Maksud Peribahasa Melayu: tali barut

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Orang yang membuat pekerjaan

Maksud Peribahasa Melayu: tali api

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Tunam yang diperbuat daripada

Maksud Peribahasa Melayu: talang kuda

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Penjual kuda Walaupun jarang

Maksud Peribahasa Melayu: talang wang

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Orang yang membungakan wang

Maksud Peribahasa Melayu: talak tiga

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Perceraian suami isteri yang

Maksud Peribahasa Melayu: takut-takut segan

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Malu-malu Walaupun jarang digunakan,

Maksud Peribahasa Melayu: takut-takut berani

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Bimbang Walaupun jarang digunakan,