Maksud Peribahasa Melayu: angin tenang

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Suasana yang aman tenteram

Maksud Peribahasa Melayu: angin sendalu

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Angin yang sedang atau

Maksud Peribahasa Melayu: angin selatan

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Angin yang bertiup dari

Maksud Peribahasa Melayu: angin salah

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Angin yang kurang baik

Maksud Peribahasa Melayu: angin sakal

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Angin haluan Walaupun jarang

Maksud Peribahasa Melayu: angin ribut

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Taufan Walaupun jarang digunakan,

Maksud Peribahasa Melayu: angin puyuh

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Angin yang bertiup secara

Maksud Peribahasa Melayu: angin pasat

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Angin dari selatan, utara

Maksud Peribahasa Melayu: angin paksa

Nusantara Melayu ini terdiri daripada beberapa puak Melayu, maka itu peribahasa mungkin akan berlainan dari satu tempat ke satu tempat. Maksud: Tiupan angin yang baik