kod atur cara

Sains Komputer: Contoh Kod Aturcara Mudah

Kod aturcara adalah binaan asas sebuah perisian. Ianya terdiri daripada baris-baris arahan untuk melaksanakan sesuatu proses. Kod aturcara dibina menggunakan bahasa pengaturcaraan. Bahasa pengaturcaraan adalah