Sains Komputer: Contoh Kod Aturcara Mudah

kod atur cara

Kod aturcara adalah binaan asas sebuah perisian. Ianya terdiri daripada baris-baris arahan untuk melaksanakan sesuatu proses. Kod aturcara dibina menggunakan bahasa pengaturcaraan. Bahasa pengaturcaraan adalah bahasa yang digunakan oleh pengaturcara untuk membina sebuah aturcara. Ia adalah sebuah bahasa yang difahami oleh manusia dan seterusnya diproses oleh mesin komputer. Ianya ditulis menggunakan teks editor dan disimpan … Read more