Beza Lesen E Kejur Dan Bersendi: Memahami Lesen E Kejur dan Lesen Bersendi

Lesen E Kejur dan Bersendi adalah dua jenis lesen yang berbeda dalam konteks undang-undang dan peraturan jalan raya di Malaysia.

Berikut adalah penjelasan tentang perbedaan antara Lesen E Kejur dan Bersendi:

Lesen E Kejur

beza lesen e kejur dan bersendi
beza lesen e kejur dan bersendi

Penjelasan

Lesen E Kejur merujuk kepada jenis lesen yang dikeluarkan kepada individu yang ingin mengendalikan atau mengemudi kenderaan jenis E Kejur, seperti kereta api, tren, atau trak berat.

Lesen ini diperuntukkan bagi pemandu yang bekerja di sektor pengangkutan kejuruteraan, seperti pekerja dalam industri kereta api atau trak pengangkutan barang.

Bersendi

Penjelasan

Lesen Bersendi merujuk kepada jenis lesen yang dikeluarkan bagi mengendalikan atau mengemudi kenderaan yang mempunyai tandas pendek yang melekat pada nombor pendaftaran kenderaan tersebut.

Tandas pendek atau “bersendi” ini menunjukkan kelas kenderaan yang diperuntukkan untuk keselamatan dan undang-undang jalan raya.

Perbezaan Utama

beza lesen e kejur dan bersendi
beza lesen e kejur dan bersendi

Perbezaan utama antara Lesen E Kejur dan Lesen Bersendi terletak pada jenis kenderaan yang diperuntukkan.

Lesen E Kejur dikeluarkan bagi mengendalikan kenderaan jenis E Kejur seperti kereta api atau trak berat.

Sementara Lesen Bersendi merujuk kepada lesen untuk mengendalikan kenderaan yang mempunyai tandas pendek atau “bersendi” pada nombor pendaftaran kenderaan.

Lesen E Kejur

Kegunaan

Lesen E Kejur digunakan bagi individu yang ingin mengendalikan atau mengemudi kenderaan jenis E Kejur, seperti kereta api, tren, atau trak berat.

Lesen ini diperuntukkan bagi pemandu yang bekerja di sektor pengangkutan kejuruteraan, seperti pekerja dalam industri kereta api atau trak pengangkutan barang.

Ciri-Ciri

Dikeluarkan kepada individu yang telah lulus ujian dan latihan khusus untuk mengendalikan kenderaan E Kejur.

Memerlukan pelatihan dan kecekapan teknikal dalam pengoperasian kenderaan jenis E Kejur.

Biasanya menyertakan maklumat mengenai kelas kenderaan yang boleh diendalikan oleh pemegang lesen.

Jenis

Terdapat beberapa jenis lesen E Kejur yang dikeluarkan berdasarkan jenis kenderaan dan kejuruteraan yang akan diendalikan, antara lain:

Lesen E Kereta Api
Diperuntukkan bagi pemandu kereta api.

Lesen E Trak Berat
Diperuntukkan bagi pemandu trak berat yang mengangkut barang-barang berat.

Lesen E Tren
Diperuntukkan bagi pemandu tren komuter atau tren kargo.

Lesen Bersendi

beza lesen e kejur dan bersendi
beza lesen e kejur dan bersendi

Kegunaan

Lesen Bersendi merujuk kepada jenis lesen yang dikeluarkan bagi mengendalikan atau mengemudi kenderaan yang mempunyai tandas pendek yang melekat pada nombor pendaftaran kenderaan tersebut.

Lesen ini menunjukkan kelas kenderaan yang diperuntukkan untuk keselamatan dan undang-undang jalan raya.

Ciri-Ciri

Lesen ini biasanya mempunyai tandas huruf “B” yang dicetak secara bersendi pada nombor pendaftaran kenderaan.

Tandatangan atau tandas bersendi menunjukkan kelas kenderaan yang boleh diendalikan oleh pemegang lesen.

Biasanya diberikan bagi kenderaan kecil seperti motosikal, kereta kecil, van, atau lori ringan.

Jenis

Terdapat beberapa jenis lesen Bersendi yang dikeluarkan berdasarkan kelas kenderaan yang diperuntukkan, antara lain:

Lesen B1
Diperuntukkan bagi mengendalikan motosikal dengan kapasiti enjin tertentu.

Lesen B2
Diperuntukkan bagi mengendalikan motosikal tanpa had kapasiti enjin.

Lesen D
Diperuntukkan bagi mengendalikan kenderaan komersial seperti lori atau van.

Kesimpulan

Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang ketara antara Lesen E Kejur dan Lesen Bersendi dalam konteks undang-undang dan peraturan jalan raya di Malaysia.

Lesen E Kejur adalah lesen khas yang dikeluarkan bagi individu yang ingin mengendalikan kenderaan jenis E Kejur seperti kereta api, tren, atau trak berat.

Lesen ini diperuntukkan bagi pemandu yang bekerja dalam sektor pengangkutan kejuruteraan dan memerlukan pelatihan serta kecekapan teknikal dalam pengoperasian kenderaan tersebut.

Terdapat pelbagai jenis Lesen E Kejur seperti Lesen E Kereta Api, Lesen E Trak Berat, dan Lesen E Tren yang dikeluarkan berdasarkan jenis kenderaan dan kejuruteraan yang akan diendalikan.

FAQ’s tentang Beza Lesen E Kejur Dan Bersendi

 1. Apakah perbezaan antara Lesen E Kejur dan Lesen Bersendi?
  Lesen E Kejur adalah lesen khas yang dikeluarkan bagi individu yang ingin mengendalikan kenderaan jenis E Kejur seperti kereta api, tren, atau trak berat dalam sektor pengangkutan kejuruteraan. Sementara itu, Lesen Bersendi adalah lesen yang diberikan bagi mengendalikan kenderaan yang mempunyai tandas pendek atau “bersendi” pada nombor pendaftaran kenderaan, dan kebanyakan diberikan bagi kenderaan kecil seperti motosikal, kereta kecil, van, atau lori ringan.
 2. Apa yang membezakan Lesen E Kejur dengan Lesen E biasa?
  Lesen E Kejur adalah lesen khas yang dikeluarkan untuk mengendalikan kenderaan jenis E Kejur dalam sektor pengangkutan kejuruteraan, sementara Lesen E biasa adalah lesen untuk mengendalikan kenderaan persendirian seperti kereta penumpang atau motosikal tanpa sekatan tertentu.
 3. Apakah kegunaan Lesen E Kejur?
  Lesen E Kejur diperuntukkan bagi individu yang ingin bekerja sebagai pemandu dalam sektor pengangkutan kejuruteraan, mengendalikan kenderaan jenis E Kejur seperti kereta api, tren, atau trak berat.
 4. Saya ingin mengendalikan motosikal. Adakah saya perlu mendapatkan Lesen E Kejur?
  Tidak, Lesen E Kejur tidak diperuntukkan bagi mengendalikan motosikal. Anda perlu mendapatkan Lesen Bersendi, seperti Lesen B1 atau Lesen B2, bergantung pada kapasiti enjin motosikal yang ingin anda kendarai.
 5. Bagaimana cara memohon Lesen E Kejur?
  Untuk memohon Lesen E Kejur, anda perlu menghadiri kursus dan ujian khas untuk kenderaan jenis E Kejur yang diberikan oleh pihak berkuasa pengangkutan kejuruteraan. Setelah berjaya, anda akan diberikan Lesen E Kejur yang membolehkan anda mengendalikan kenderaan jenis E Kejur dalam sektor yang relevan.
 6. Saya telah mendapatkan Lesen Bersendi. Adakah saya boleh mengendalikan kereta api atau trak berat?
  Tidak, Lesen Bersendi tidak membolehkan anda mengendalikan kenderaan jenis E Kejur seperti kereta api atau trak berat. Anda perlu mendapatkan Lesen E Kejur yang dikeluarkan untuk sektor pengangkutan kejuruteraan untuk tujuan itu.

Leave a Comment