Beza Kontrak Perkhidmatan dan Kontrak Untuk Perkhidmatan: Memahami Perbezaannya

Kontrak perkhidmatan dan kontrak untuk perkhidmatan adalah dua jenis perjanjian yang lazim di Malaysia yang melibatkan hubungan antara majikan dan pekerja.

Walaupun kedua-duanya berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh pekerja, terdapat perbezaan penting di antara mereka.

Dalam artikel ini, kita akan meneroka secara mendalam perbezaan-perbezaan ini, memberikan penjelasan yang jelas dan menyeluruh untuk membantu pembaca memahami topik ini dengan lebih baik.

Apa itu Kontrak Perkhidmatan?

Kontrak perkhidmatan merujuk kepada perjanjian antara majikan dan pekerja yang menetapkan syarat-syarat dan peraturan-peraturan mengenai perkhidmatan yang akan disediakan oleh pekerja.

Kontrak ini sering digunakan untuk mengatur pekerjaan sementara atau projek-projek khusus di mana pekerjaan tertentu perlu diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Biasanya, pekerja di bawah kontrak perkhidmatan akan dibayar berdasarkan projek atau jumlah perkhidmatan yang disediakan.

Ciri-ciri Utama Kontrak Perkhidmatan

 • Sementara.
  Kontrak perkhidmatan adalah sementara, bermakna ia berkuatkuasa untuk tempoh masa tertentu atau sehingga tugasan atau projek selesai.
 • Pembayaran berdasarkan projek.
  Pekerja di bawah kontrak perkhidmatan biasanya dibayar berdasarkan projek yang telah disepakati atau jumlah perkhidmatan yang mereka berikan.
 • Tiada manfaat majikan.
  Pekerja di bawah kontrak perkhidmatan tidak layak menerima manfaat atau elaun tambahan dari majikan.
 • Boleh diberhentikan sebelum tamat tempoh.
  Kontrak perkhidmatan boleh diberhentikan oleh salah satu pihak sebelum tamat tempoh jika terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat kontrak.

Apa itu Kontrak Untuk Perkhidmatan?

Kontrak untuk perkhidmatan pula merujuk kepada perjanjian antara majikan dan pekerja yang menetapkan syarat-syarat dan peraturan-peraturan mengenai perkhidmatan yang akan disediakan oleh pekerja.

Walau bagaimanapun, kontrak ini berbeza daripada kontrak perkhidmatan dalam beberapa aspek.

Biasanya, pekerja di bawah kontrak untuk perkhidmatan adalah pekerja yang menyediakan perkhidmatan secara berterusan dan berkesinambungan.

Ciri-ciri Utama Kontrak Untuk Perkhidmatan

 • Berkesinambungan.
  Kontrak untuk perkhidmatan adalah berkesinambungan, bermakna perkhidmatan diberikan secara tetap dan berterusan untuk tempoh yang tidak ditentukan.
 • Pembayaran berdasarkan masa.
  Pekerja di bawah kontrak untuk perkhidmatan biasanya dibayar berdasarkan masa yang mereka luangkan untuk menyediakan perkhidmatan.
 • Manfaat majikan mungkin disediakan.
  Bergantung pada perjanjian, pekerja di bawah kontrak untuk perkhidmatan mungkin layak menerima manfaat atau elaun tambahan daripada majikan.
 • Perjanjian beralih.
  Biasanya, kontrak untuk perkhidmatan membenarkan pekerja untuk bekerja dengan lebih daripada satu majikan pada satu-satu masa.

Beza Kontrak Perkhidmatan dan Kontrak Untuk Perkhidmatan

Walaupun kontrak perkhidmatan dan kontrak untuk perkhidmatan boleh melibatkan perjanjian tertulis yang menetapkan syarat-syarat perkhidmatan, terdapat perbezaan signifikan yang harus difahami.

CiriKontrak PerkhidmatanKontrak Untuk Perkhidmatan
TempohSementara, untuk projek khususBerkesinambungan, tanpa had
PembayaranBerdasarkan projekBerdasarkan masa
Manfaat dari majikanTidak layakMungkin disediakan
Kesetiaan kepada majikanBergantung pada perjanjianBoleh bekerja dengan lebih daripada satu majikan

Kesan Undang-Undang dan Bidang Kuasa

Kedua-dua kontrak perkhidmatan dan kontrak untuk perkhidmatan mempunyai kesan undang-undang dan bidang kuasa yang berbeza yang perlu diberi perhatian oleh majikan dan pekerja.

Kesan Undang-Undang Kontrak Perkhidmatan

 • Kontrak Sementara.
  Kontrak perkhidmatan adalah sementara, dan apabila tamat tempoh, perjanjian tersebut secara automatik berakhir tanpa sebarang komitmen lanjut.
 • Pelanggaran Kontrak.
  Sekiranya ada pelanggaran terhadap syarat-syarat kontrak oleh mana-mana pihak, kontrak perkhidmatan boleh diberhentikan sebelum tamat tempoh, dan pihak yang bersalah mungkin bertanggungjawab untuk membayar pampasan.
 • Kecuaian Ganda.
  Kontrak perkhidmatan boleh melibatkan kecuaian ganda jika pekerja tidak memenuhi syarat-syarat kontrak dengan betul.

Kesan Undang-Undang Kontrak Untuk Perkhidmatan

 • Hubungan Berterusan.
  Kontrak untuk perkhidmatan adalah berterusan, dan tidak ada tarikh tamat yang ditetapkan. Oleh itu, kontrak ini akan terus berkuatkuasa sehingga salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
 • Hak Kewajiban Permanen.
  Kontrak untuk perkhidmatan memberi kedua-dua majikan dan pekerja hak dan kewajiban yang berterusan selama perjanjian masih berkuatkuasa.
 • Perlindungan Undang-Undang Pekerja Tetap.
  Pekerja di bawah kontrak untuk perkhidmatan mungkin dilindungi oleh undang-undang pekerjaan yang mengawal hak pekerja tetap, seperti hak cuti, hak gaji minimum, dan lain-lain.

Bidang Kuasa Kontrak Perkhidmatan dan Kontrak Untuk Perkhidmatan

Kontrak Perkhidmatan

Kontrak perkhidmatan adalah lebih sesuai untuk projek sementara atau perkhidmatan yang memerlukan kepakaran tertentu untuk tempoh masa yang ditetapkan.

Contohnya, majikan yang memerlukan pekerja untuk mengendalikan projek pembangunan perisian selama 6 bulan boleh menggunakan kontrak perkhidmatan.

Selepas projek selesai, kontrak akan berakhir secara automatik tanpa memerlukan pemberitahuan lanjut.

Kontrak Untuk Perkhidmatan

Kontrak untuk perkhidmatan sesuai untuk pekerja yang menyediakan perkhidmatan secara berterusan dan bergantung pada majikan untuk sumber pendapatan.

Contohnya, seorang penasihat kewangan yang bekerja dengan pelanggan berbilang dan menyediakan khidmat nasihat kewangan secara berterusan boleh menggunakan kontrak untuk perkhidmatan.

Hubungan ini berterusan sehingga salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian.

Manfaat dan Kelebihan Kontrak Perkhidmatan dan Kontrak Untuk Perkhidmatan

Manfaat Kontrak Perkhidmatan

 • Ketelitian Pengurusan Kewangan.
  Majikan boleh menguruskan perbelanjaan dengan lebih cermat kerana pekerja hanya dibayar berdasarkan projek dan tidak menerima manfaat tambahan.
 • Ketangkasan Tenaga Kerja.
  Kontrak perkhidmatan membolehkan majikan untuk dengan cepat menambah atau mengurangkan tenaga kerja mengikut keperluan projek.
 • Kepakaran Khusus.
  Kontrak perkhidmatan membolehkan majikan menggaji pekerja dengan kepakaran khusus untuk projek tertentu tanpa mengambil pekerja secara tetap.

Manfaat Kontrak Untuk Perkhidmatan

 • Kestabilan dan Kesetiaan.
  Kontrak untuk perkhidmatan membolehkan pekerja menikmati kestabilan kerjaya dengan kepastian pendapatan yang berterusan.
 • Manfaat Tambahan.
  Pekerja di bawah kontrak untuk perkhidmatan mungkin layak menerima manfaat tambahan seperti cuti tahunan, cuti sakit, dan insurans kesihatan.
 • Perlindungan Undang-Undang Pekerja Tetap.
  Pekerja di bawah kontrak untuk perkhidmatan mungkin dilindungi oleh undang-undang pekerjaan yang mengawal hak pekerja tetap.

Kesimpulan

Penting untuk memahami perbezaan antara kontrak perkhidmatan dan kontrak untuk perkhidmatan agar dapat membuat keputusan yang tepat dan mengikat perjanjian yang sesuai dengan keperluan majikan dan pekerja.

Kontrak perkhidmatan lebih sesuai untuk projek sementara dan pekerjaan khusus, manakala kontrak untuk perkhidmatan sesuai untuk perkhidmatan berterusan dan kestabilan pekerja.

Setiap jenis kontrak mempunyai kelebihan dan implikasi undang-undang yang perlu difahami dan diambil kira oleh kedua-dua pihak.

(FAQs) Soalan Lazim tentang Beza Kontrak Perkhidmatan dan Kontrak Untuk Perkhidmatan

 1. Apa perbezaan utama antara kontrak perkhidmatan dan kontrak untuk perkhidmatan?
  Kontrak perkhidmatan adalah sementara dan berdasarkan projek, manakala kontrak untuk perkhidmatan adalah berterusan dan berdasarkan masa. Pekerja di bawah kontrak perkhidmatan tidak layak menerima manfaat tambahan, manakala pekerja di bawah kontrak untuk perkhidmatan mungkin layak menerima manfaat tambahan seperti cuti tahunan dan cuti sakit.
 2. Apakah implikasi undang-undang untuk kontrak perkhidmatan?
  Undang-undang kontrak perkhidmatan melibatkan perlindungan terhadap pelanggaran kontrak dan kecuaian ganda. Jika terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat kontrak, kontrak boleh diberhentikan sebelum tamat tempoh dan pihak yang bersalah mungkin bertanggungjawab untuk membayar pampasan.
 3. Bagaimana kontrak untuk perkhidmatan melindungi pekerja?
  Kontrak untuk perkhidmatan memberi pekerja kestabilan kerjaya dengan perkhidmatan berterusan tanpa tarikh tamat tempoh yang ditetapkan. Pekerja juga mungkin dilindungi oleh undang-undang pekerjaan yang mengawal hak pekerja tetap, seperti hak cuti, hak gaji minimum, dan lain-lain.
 4. Bolehkah kontrak perkhidmatan diubah menjadi kontrak untuk perkhidmatan?
  Ya, kontrak perkhidmatan boleh diubah menjadi kontrak untuk perkhidmatan jika kedua-dua majikan dan pekerja bersetuju untuk melanjutkan hubungan kerja secara berterusan tanpa tarikh tamat tempoh yang ditetapkan.
 5. Berapa lamakah biasanya kontrak untuk perkhidmatan berkuatkuasa?
  Kontrak untuk perkhidmatan biasanya berkuatkuasa selama kedua-dua majikan dan pekerja bersetuju untuk melanjutkan perkhidmatan dan tiada tarikh tamat tempoh yang ditetapkan.
 6. Bolehkah pekerja di bawah kontrak untuk perkhidmatan bekerja dengan majikan lain pada masa yang sama?
  Ya, biasanya kontrak untuk perkhidmatan membenarkan pekerja untuk bekerja dengan lebih daripada satu majikan pada satu-satu masa. Ini memberi fleksibiliti kepada pekerja untuk mengejar peluang pendapatan lain.

Leave a Comment