Beza Has Dan Have: Masa Depan dengan “Has” dan “Have” dalam Bahasa Inggeris

Has dan Have adalah kata kerja (verb) yang sering digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menyatakan kepemilikan atau mempunyai sesuatu.

Walau mereka bermaksud sama, mereka berbeza dalam bentuk dan penggunaan bergantung kepada subjek atau orang yang digunakan.

Berikut adalah penjelasan serta contoh dan ciri-ciri dari masing-masing kata tersebut:

Penggunaan Kata Has

beza has dan have
beza has dan have

Penjelasan

“Has” digunakan untuk subjek tunggal seperti orang pertama (he/she/it) dalam bentuk sedia ada (present tense). Ia menunjukkan sesuatu yang dimiliki oleh subjek tersebut.

Ciri-ciri

Digunakan untuk subjek tunggal seperti “he”, “she”, atau “it”. Digunakan dalam bentuk sedia ada (present tense).

Kata ganti “has” digunakan untuk menggantikan nama diri atau benda (noun) yang menjadi subjek.

Contoh:

Dia has a car. (Dia mempunyai sebuah kereta.). Kucing itu has beautiful fur. (Kucing itu mempunyai bulu yang cantik.)

Penggunaan Kata Have

beza has dan have
beza has dan have

Penjelasan

“Have” digunakan untuk subjek jamak seperti orang kedua (you) dan orang ketiga (they, we, you all) dalam bentuk sedia ada (present tense).

Ia juga menunjukkan sesuatu yang dimiliki oleh subjek tersebut.

Ciri-ciri

Digunakan untuk subjek jamak seperti “they”, “we”, “you”, dan “you all”. Digunakan dalam bentuk sedia ada (present tense).

Kata ganti “have” digunakan untuk menggantikan nama diri atau benda (noun) yang menjadi subjek.

Contoh:

Mereka have two cats. (Mereka mempunyai dua ekor kucing.). Kami have a picnic tomorrow. (Kami akan mengadakan piknik esok.)

Perbezaan Utama

beza has dan have
beza has dan have

Has digunakan untuk subjek tunggal dalam bentuk sedia ada. Have digunakan untuk subjek jamak dalam bentuk sedia ada.

Contoh Penggunaan Bersama

Dia has a cat, and they have two dogs. (Dia mempunyai seekor kucing, dan mereka mempunyai dua ekor anjing.)

Penting untuk memahami perbezaan antara “has” dan “have” untuk menggunakan kata kerja yang tepat dalam kalimat.

Selain itu, ingat bahawa dalam bentuk masa lain seperti masa lampau (past tense), bentuk kerja ini akan berubah seperti “had” (had) untuk “has” dan “had” (had) untuk “have”.

Has

“Has” adalah bentuk kata kerja “to have” untuk orang ketiga tunggal (he, she, it) dalam bentuk Simple Present Tense.

Contoh penggunaan "has":

Dia has seekor kucing peliharaan. (Artinya: "He/She has a pet cat."). 
Nama saya has empat huruf. (Artinya: "My name has four letters."). 
Buah epal has rasa manis. (Artinya: "The apple has a sweet taste.")

Have

“Have” adalah bentuk kata kerja “to have” untuk orang pertama tunggal (I), orang kedua tunggal (you), orang ketiga jamak (they), dan untuk semua orang dalam bentuk Simple Present Tense.

Contoh penggunaan "have":

Saya have sebuah buku tentang sejarah. (Artinya: "I have a book about history."). 
Kamu have bakat dalam seni lukis. (Artinya: "You have talent in painting."). 
Mereka have dua anjing kesayangan. (Artinya: "They have two beloved dogs.")

Perbezaan Utama

Perbezaan utama antara “has” dan “have” adalah dalam subjek yang digunakan.

“Has” digunakan untuk orang ketiga tunggal (he, she, it), manakala “have” digunakan untuk orang pertama tunggal (I), orang kedua tunggal (you), orang ketiga jamak (they), dan untuk semua orang.

Kesimpulan

Kesimpulannya, “Has” dan “Have” adalah kata kerja yang digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menyatakan kepemilikan atau mempunyai sesuatu.

Perbezaan utama antara mereka adalah “Has” digunakan untuk subjek tunggal seperti “he”, “she”, atau “it” dalam bentuk sedia ada.

Manakala “Have” digunakan untuk subjek jamak seperti “they”, “we”, “you”, dan “you all” dalam bentuk sedia ada.

Penting untuk memahami perbezaan ini untuk menggunakan kata kerja yang tepat dalam kalimat.

Selain itu, bentuk kerja ini juga berubah dalam bentuk masa lain seperti masa lampau (past tense), iaitu “had” untuk “has” dan “had” untuk “have”.

FAQ’s tentang Beza Has Dan Have

 1. Apakah perbezaan utama antara “Has” dan “Have”?
  Perbezaan utama antara “Has” dan “Have” terletak pada subjek yang digunakan. “Has” digunakan untuk subjek tunggal seperti “he”, “she”, atau “it”, manakala “Have” digunakan untuk subjek jamak seperti “they”, “we”, “you”, dan “you all”.
 2. Bagaimana cara menggunakannya dalam bentuk sedia ada (present tense)?
  • Untuk subjek tunggal, gunakan “Has”. Contohnya: “Dia has seekor kucing.” (He has a cat.)
  • Untuk subjek jamak, gunakan “Have”. Contohnya: “Mereka have dua anjing.” (They have two dogs.)
 3. Adakah bentuk kerja “Has” dan “Have” berubah dalam bentuk masa lain seperti masa lampau (past tense)?
  • Ya, dalam masa lampau (past tense), bentuk kerja “Has” berubah menjadi “Had” untuk subjek tunggal. Contohnya: “Dia had seorang kucing.” (He had a cat.)
  • Untuk subjek jamak, bentuk kerja “Have” juga berubah menjadi “Had”. Contohnya: “Mereka had dua anjing.” (They had two dogs.)
 4. Adakah kata kerja “Has” dan “Have” digunakan dalam kalimat negatif atau bertanya?
  • Ya, “Has” dan “Have” juga digunakan dalam kalimat negatif dan bertanya. Untuk kalimat negatif, tambahkan “not” selepas “Has” atau “Have”. Contohnya: “Dia has not seorang kucing.” (He has not a cat.) atau “Mereka have not dua anjing.” (They have not two dogs.)
  • Untuk kalimat bertanya, pertukarkan kedudukan subjek dan “Has” atau “Have”. Contohnya: “Have mereka dua anjing?” (Have they two dogs?)
 5. Adakah “Has” dan “Have” digunakan dalam bentuk lain seperti masa depan (future tense)?
  • Dalam bentuk masa depan, gunakan kata kerja “Will” sebelum “Have” untuk subjek tunggal dan subjek jamak. Contohnya: “Dia will have seorang kucing.” (He will have a cat.) atau “Mereka will have dua anjing.” (They will have two dogs.)

Leave a Comment