Beza CGPA dan GPA: Memahami Perbezaan dan Implikasinya

Pendidikan merupakan asas pertumbuhan peribadi dan profesional, dan prestasi akademik sering dinilai melalui pelbagai sistem penilaian.

Dalam dunia pendidikan di Malaysia, dua daripada sistem penilaian yang kerap dikendalikan adalah CGPA (Cumulative Grade Point Average) dan GPA (Grade Point Average).

beza cgpa dan gpa
beza cgpa dan gpa

Bagi pelajar dan ibu bapa, istilah-istilah ini mungkin kelihatan rumit dan membingungkan.

Artikel ini akan membantu anda memahami dengan lebih jelas perbezaan antara CGPA dan GPA, dan bagaimana kedua-dua penilaian ini mempengaruhi prospek akademik anda.

CGPA dan GPA: Pengenalan Ringkas

Sebelum kita menyelami perbezaan di antara CGPA dan GPA, mari kita terangkan apa itu sebenarnya kedua-duanya.

1. CGPA (Purata Nilai Gred Kumulatif)

CGPA atau Purata Nilai Gred Kumulatif adalah sistem penilaian yang mengukur prestasi akademik seseorang pelajar sepanjang keseluruhan tempoh pengajian mereka.

CGPA dikira berdasarkan jumlah kredit kelas yang diambil oleh pelajar dan gred yang diperoleh dalam setiap kelas. Ia memberi gambaran keseluruhan tentang prestasi pelajar sepanjang kursus mereka.

2. GPA (Purata Nilai Gred)

GPA atau Purata Nilai Gred adalah sistem penilaian yang serupa dengan CGPA, tetapi berbeza dalam skopnya.

GPA mengukur prestasi akademik seseorang pelajar dalam satu semester khusus atau sesi pengajian tertentu. Ia memberi tumpuan kepada prestasi pelajar dalam jangka pendek.

Perbezaan Utama Antara CGPA dan GPA

Perbezaan utama pertama adalah ruang lingkup penilaian untuk kedua-dua sistem. CGPA menilai prestasi pelajar sepanjang masa pengajian mereka di institusi pengajian tinggi.

Ia merangkumi semua mata pelajaran, kredit kelas, dan sesi pengajian dari permulaan hingga penghujung pengajian.

Sementara itu, GPA memberi tumpuan kepada prestasi pelajar dalam satu sesi pengajian tertentu sahaja. Ia memberikan gambaran prestasi pelajar dalam jangka masa pendek.

Cara Pengiraan CGPA

Pengiraan CGPA melibatkan jumlah kredit kelas keseluruhan yang diambil oleh pelajar dikalikan dengan gred yang diperoleh dalam setiap kelas.

Selanjutnya, jumlahkan kesemua produk ini dan bahagikan dengan jumlah kredit kelas keseluruhan. Formula ringkas untuk pengiraan CGPA ialah:

CGPA = (Jumlah Produk Kredit dan Gred Semua Kelas) / Jumlah Kredit Kelas Keseluruhan

Cara Pengiraan GPA

Pengiraan GPA dilakukan dalam sesi pengajian tertentu. Ia melibatkan jumlah kredit kelas yang diambil oleh pelajar pada sesi tersebut dikalikan dengan gred yang diperoleh dalam setiap kelas. Selanjutnya, jumlahkan kesemua produk ini dan bahagikan dengan jumlah kredit kelas pada sesi tersebut. Formula ringkas untuk pengiraan GPA ialah:

GPA = (Jumlah Produk Kredit dan Gred Semua Kelas dalam Sesi) / Jumlah Kredit Kelas dalam Sesi

Kelebihan dan Kekurangan CGPA dan GPA

Seperti mana-mana sistem penilaian, kedua-dua CGPA dan GPA mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita teroka beberapa kelebihan dan kekurangan ini.

1. Kelebihan CGPA

Pengukuran Keseluruhan.
CGPA memberikan gambaran keseluruhan prestasi pelajar sepanjang masa pengajian mereka di universiti. Ini membantu majikan dan institusi pengajian tinggi mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kecekapan akademik seseorang pelajar.

Memberi Motivasi.
CGPA memberi insentif kepada pelajar untuk berusaha lebih baik sepanjang tempoh pengajian mereka. Semakin tinggi CGPA, semakin baik peluang untuk mendapatkan peluang kerjaya yang lebih baik.

2. Kekurangan CGPA

Penilaian Keseluruhan.
CGPA mungkin tidak memberi tumpuan yang mencukupi kepada prestasi pelajar dalam sesi pengajian tertentu. Ini bermakna pencapaian seseorang pelajar dalam satu sesi tertentu mungkin tidak disorotkan sepenuhnya.

3. Kelebihan GPA

Tumpuan Prestasi Sesi.
GPA memberi tumpuan yang lebih khusus kepada pencapaian pelajar dalam sesi pengajian tertentu. Ia membantu mengukur prestasi pelajar secara terperinci dalam jangka masa pendek.

Bantuan Akademik.
GPA membantu pelajar mengenal pasti bidang-bidang di mana mereka perlu meningkatkan prestasi mereka. Ia memudahkan mereka untuk mencari bantuan akademik jika diperlukan.

4. Kekurangan GPA

Kurang Gambaran Keseluruhan.
GPA tidak memberi gambaran menyeluruh tentang prestasi pelajar sepanjang tempoh pengajian mereka. Ia hanya memberi tumpuan kepada sesi pengajian tertentu sahaja.

Kesan CGPA dan GPA dalam Kehidupan Akademik

Kini, kita akan meneroka kesan CGPA dan GPA dalam kehidupan akademik seseorang pelajar.

1. Kesan CGPA

Permohonan untuk Pendidikan Lanjutan
CGPA sering menjadi kriteria utama dalam permohonan untuk pendidikan lanjutan, seperti memasuki program sarjana atau pascasiswazah. Semakin tinggi CGPA, semakin baik peluang pelajar diterima di institusi ternama.

Pemilihan Kerjaya
Majikan sering menilai CGPA sebagai petunjuk kecekapan akademik calon pekerja. CGPA yang cemerlang boleh membuka pintu kepada peluang kerjaya yang lebih baik.

2. Kesan GPA

Pengiktirafan Sesi Pengajian
GPA mengiktiraf pencapaian pelajar dalam sesi pengajian tertentu. Ia memberi gambaran prestasi pelajar dalam jangka masa pendek dan boleh menjadi asas untuk pemberian anugerah akademik.

Kesimpulan

Dalam dunia pendidikan Malaysia, CGPA dan GPA adalah dua sistem penilaian yang penting dan sering digunakan untuk menilai prestasi akademik pelajar.

CGPA melihat prestasi keseluruhan seseorang pelajar sepanjang tempoh pengajian, manakala GPA memberi tumpuan kepada sesi pengajian tertentu sahaja.

Kedua-dua sistem penilaian ini memainkan peranan penting dalam menentukan peluang pendidikan lanjutan dan pekerjaan.

Dengan memahami perbezaan di antara CGPA dan GPA, anda boleh membuat keputusan pendidikan yang lebih bijaksana dan berusaha untuk mencapai prestasi akademik yang cemerlang.

(FAQs) Soalan Lazim tentang Beza CGPA dan GPA

 1. Adakah CGPA dan GPA sama?
  Tidak, CGPA dan GPA adalah dua sistem penilaian yang berbeza. CGPA mengukur prestasi pelajar sepanjang masa pengajian, manakala GPA memberi tumpuan kepada sesi pengajian tertentu.
 2. Adakah CGPA atau GPA lebih penting?
  Kedua-duanya mempunyai kepentingan mereka. CGPA memberikan gambaran prestasi keseluruhan pelajar, manakala GPA membantu mengenal pasti pencapaian pelajar dalam jangka masa pendek.
 3. Berapa nilai tertinggi CGPA dan GPA?
  CGPA dan GPA diukur dalam skala 4.00 di Malaysia. Jadi, nilai tertinggi adalah 4.00.
 4. Bagaimana saya boleh meningkatkan CGPA atau GPA saya?
  Untuk meningkatkan CGPA atau GPA, fokus kepada pengurusan masa yang baik, libatkan diri dalam aktiviti kokurikulum, dan dapatkan bantuan akademik jika perlu.
 5. Bolehkah CGPA atau GPA saya mempengaruhi peluang pekerjaan saya?
  Ya, CGPA dan GPA sering menjadi pertimbangan utama majikan ketika menilai calon pekerja. CGPA atau GPA yang tinggi boleh meningkatkan peluang pekerjaan anda.
 6. Adakah CGPA dan GPA digunakan dalam semua institusi di Malaysia?
  Ya, kebanyakan institusi pengajian tinggi di Malaysia menggunakan CGPA dan GPA sebagai sistem penilaian pelajar.

Leave a Comment