Apakah Moto Negara Malaysia? – Memahami Moto Kebangsaan Malaysia

Di dalam setiap negara, terdapat simbol-simbol yang merepresentasikan identiti dan semangat bangsa. Salah satu simbol penting bagi Malaysia adalah moto kebangsaannya.

apakah moto negara malaysia
apakah moto negara malaysia

“Apakah Moto Negara Malaysia?” adalah pertanyaan yang sering diajukan, dan di dalam artikel ini, kita akan menjawabnya secara terperinci.

Mari kita lihat makna dan signifikansi di sebalik moto kebangsaan yang membanggakan ini.

Apakah Moto Negara Malaysia?

Moto Kebangsaan Malaysia adalah “Bersekutu Bertambah Mutu.”

Moto ini ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1978 oleh Raja-raja Melayu, sebagai pengganti motto sebelumnya, yaitu “Teguh Berpegang Teguh.”

Asal Usul Moto Kebangsaan

Apabila kita merenungkan moto ini, kita akan menyedari bahawa ia telah menjadi satu aspek yang penting dalam identiti Malaysia sebagai sebuah negara.

“Bersekutu Bertambah Mutu” mengandungi makna yang dalam dan bermakna banyak bagi rakyat Malaysia. Ia mempunyai akar yang kuat dalam sejarah dan perjuangan negara.

Makna Moto “Bersekutu Bertambah Mutu”

Setiap kata dalam moto ini mempunyai kaitan yang erat dengan nilai-nilai dan aspirasi bangsa Malaysia. Marilah kita menghuraikan makna di sebalik moto ini:

1. Bersekutu

Makna pertama yang ingin disampaikan ialah “bersekutu.” Ini merujuk kepada semangat kerjasama dan persaudaraan di antara pelbagai kaum dan agama di Malaysia.

Bangsa-bangsa yang berbilang etnik hidup berdampingan dengan harmoni, menyumbang kepada kepelbagaian budaya dan kekayaan Malaysia.

2. Bertambah Mutu

Makna kedua adalah “bertambah mutu,” yang menunjukkan hasrat untuk terus maju dan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia.

Ia melambangkan semangat untuk sentiasa berusaha lebih baik, mencari peningkatan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Apakah Signifikansi Moto Kebangsaan Ini?

Moto “Bersekutu Bertambah Mutu” mempunyai peranan yang besar dalam menggalakkan persatuan dan kesepaduan di kalangan rakyat Malaysia.

Ia menggambarkan semangat untuk mencapai matlamat bersama sebagai sebuah bangsa.

Moto ini mengingatkan rakyat Malaysia untuk sentiasa bekerjasama dan saling menyokong untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan negara.

Nilai-Nilai Moto Kebangsaan Malaysia

Moto kebangsaan mencerminkan nilai-nilai utama yang menjadi tunjang masyarakat Malaysia. Beberapa nilai ini termasuk:

1. Perpaduan

Semangat bersekutu dalam moto ini menggariskan pentingnya perpaduan di kalangan rakyat Malaysia.

Malaysia adalah negara yang terdiri daripada berbagai etnik, agama, dan budaya, dan perpaduan adalah asas untuk kestabilan dan kemajuan negara.

2. Kemajuan

Tumpuan untuk “bertambah mutu” menegaskan hasrat untuk mencapai kemajuan dan kejayaan dalam semua bidang.

Semangat untuk sentiasa berusaha lebih baik adalah ciri penting dalam mencapai matlamat pembangunan negara.

3. Kebajikan Bersama

Moto ini juga menekankan pentingnya berusaha untuk kebajikan bersama. Semua rakyat Malaysia perlu bekerjasama dan membantu satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Kesimpulan

Moto Kebangsaan Malaysia, “Bersekutu Bertambah Mutu,” adalah satu ungkapan yang penuh makna dan nilai-nilai penting bagi rakyat Malaysia.

Ia mewakili semangat persatuan, perpaduan, dan aspirasi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Dengan moto ini, Malaysia terus maju sebagai negara yang unggul dan menyatukan rakyatnya di bawah satu semangat yang sama.

(FAQs) Soalan Lazim tentang Apakah Moto Negara Malaysia

 1. Apakah Moto Negara Malaysia?
  Moto Kebangsaan Malaysia adalah “Bersekutu Bertambah Mutu.” Ia merangkumi semangat perpaduan dan aspirasi untuk kemajuan bersama.
 2. Siapakah yang Menetapkan Moto Kebangsaan Malaysia?
  Moto ini ditetapkan oleh Raja-raja Melayu pada 31 Januari 1978.
 3. Apakah Moto Sebelumnya Malaysia?
  Sebelum “Bersekutu Bertambah Mutu,” moto kebangsaan Malaysia adalah “Teguh Berpegang Teguh.”
 4. Mengapa Moto Ini Dipilih?
  Moto ini dipilih untuk mewakili semangat persatuan dan aspirasi untuk kemajuan dan kejayaan bersama bagi rakyat Malaysia.
 5. Bagaimana Moto Ini Mencerminkan Identiti Malaysia?
  Moto ini mencerminkan identiti Malaysia sebagai negara yang berbilang etnik, agama, dan budaya, yang bersatu padu dalam semangat kerjasama dan persaudaraan.
 6. Apakah Peranan Moto Kebangsaan dalam Masyarakat Malaysia?
  Peranan moto ini adalah untuk menggalakkan persatuan dan kesepaduan di kalangan rakyat Malaysia serta mengilhami semangat untuk mencapai matlamat bersama sebagai sebuah bangsa.

Leave a Comment