Apa Itu Spm Cantum: Kombinasi Kelayakan Vokasional dan Akademik untuk Masa Depan Cemerlang

SPM Cantum merujuk kepada Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang mengandungi kelayakan “Sijil Pelajaran Malaysia” serta pencantuman hasil peperiksaan bagi mata pelajaran tertentu dalam Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV).

apa itu spm cantum
apa itu spm cantum

Ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh kelayakan yang lebih meluas dengan menambahkan keputusan peperiksaan khusus ke dalam sijil mereka.

Ciri-ciri SPM Cantum

apa itu spm cantum
apa itu spm cantum

Pencantuman Hasil Peperiksaan

SPM Cantum menyertakan hasil peperiksaan untuk mata pelajaran tertentu dalam SPMV, memberi pelajar peluang untuk memperoleh kelayakan tambahan.

Kelayakan Berbeza

SPM Cantum membolehkan pelajar memperoleh dua jenis sijil, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional, dengan hasil peperiksaan yang dikumpulkan.

Memenuhi Kebutuhan Industri

Dengan SPM Cantum, pelajar dapat menunjukkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang vokasional dan akademik, yang dapat memenuhi keperluan industri yang semakin berubah.

Jenis SPM Cantum

apa itu spm cantum
apa itu spm cantum

SPMV Biasa

Ini adalah jenis SPM Cantum yang biasa diikuti oleh pelajar SPMV yang ingin menambahkan keputusan mata pelajaran tertentu ke dalam Sijil Pelajaran Malaysia mereka.

SPMV Bermasalah

SPMV Bermasalah adalah jenis SPM Cantum yang diberikan kepada pelajar SPMV yang menghadapi masalah kesihatan atau kecacatan yang menyebabkan mereka tidak dapat mengambil peperiksaan bagi mata pelajaran tertentu.

Sijil ini mencantumkan keputusan bagi mata pelajaran yang telah diambil oleh pelajar tersebut sebelum masalah tersebut berlaku.

SPMV Perubatan

SPMV Perubatan diberikan kepada pelajar SPMV yang terpaksa mengambil cuti perubatan atau cuti kecemasan dalam tempoh peperiksaan dan tidak dapat menyiapkan semua mata pelajaran.

Sijil ini mencantumkan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang telah selesai.

SPM Cantum memberi peluang yang lebih luas kepada pelajar untuk menunjukkan kemahiran dan kecekapan mereka dalam bidang akademik dan vokasional.

Ia juga membantu memenuhi keperluan dan tuntutan pasaran pekerjaan yang semakin mencabar.

Pelajar yang memenuhi syarat dan memperoleh SPM Cantum akan mempunyai lebih banyak peluang dalam memilih bidang karier dan melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi atau dalam dunia pekerjaan.

Kesimpulan

Kesimpulannya, SPM Cantum merupakan kombinasi antara Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) yang mencantumkan hasil peperiksaan bagi mata pelajaran tertentu dalam SPMV ke dalam Sijil Pelajaran Malaysia.

Ini memberikan peluang kepada pelajar untuk memperoleh kelayakan yang lebih meluas dengan menambahkan keputusan peperiksaan khusus ke dalam sijil mereka.

Dengan SPM Cantum, pelajar dapat menunjukkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang vokasional dan akademik, yang dapat memenuhi keperluan dan tuntutan industri yang semakin mencabar.

Jenis-jenis SPM Cantum termasuk SPMV Biasa, SPMV Bermasalah, dan SPMV Perubatan, masing-masing memberikan peluang yang sesuai kepada pelajar berdasarkan keadaan individu mereka.

FAQ’s tentang Apa Itu Spm Cantum

 1. Apa itu SPM Cantum?
  SPM Cantum merujuk kepada kombinasi antara Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) yang mencantumkan hasil peperiksaan bagi mata pelajaran tertentu dalam SPMV ke dalam Sijil Pelajaran Malaysia.
 2. Apa tujuan dari SPM Cantum?
  Tujuan utama SPM Cantum adalah memberikan peluang yang lebih luas kepada pelajar untuk memperoleh kelayakan yang lebih meluas dengan menambahkan keputusan peperiksaan khusus ke dalam sijil mereka. Ini memungkinkan pelajar untuk menunjukkan kemahiran dan kecekapan mereka dalam bidang vokasional dan akademik.
 3. Bagaimana cara mendapatkan SPM Cantum?
  Pelajar yang ingin mendapatkan SPM Cantum perlu mengikuti peperiksaan SPMV dan mencapai keputusan yang diperlukan bagi mata pelajaran tertentu. Hasil peperiksaan tersebut kemudian akan dicantumkan ke dalam Sijil Pelajaran Malaysia.
 4. Apa saja jenis-jenis SPM Cantum?
  Terdapat beberapa jenis SPM Cantum, termasuk SPMV Biasa, SPMV Bermasalah, dan SPMV Perubatan. Setiap jenis memberikan peluang yang berbeza kepada pelajar berdasarkan keadaan individu mereka.
 5. Apakah manfaat dari memiliki SPM Cantum?
  Memiliki SPM Cantum memberikan peluang yang lebih baik dalam memilih bidang karier dan melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi atau dalam dunia pekerjaan. Ini juga membantu pelajar memenuhi keperluan dan tuntutan pasaran pekerjaan yang semakin mencabar.
 6. Apakah SPM Cantum sama dengan Sijil Pelajaran Malaysia?
  SPM Cantum merupakan kombinasi antara SPM dan SPMV, jadi meskipun pelajar memperoleh Sijil Pelajaran Malaysia, sijil tersebut akan mencantumkan hasil peperiksaan SPMV untuk mata pelajaran tertentu.

Leave a Comment