Apa Itu Perlembagaan Persekutuan: Menjaga Stabiliti dan Kesejahteraan Negara

Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada dokumen undang-undang yang mengatur sistem pemerintahan negara Malaysia.

apa itu perlembagaan persekutuan
apa itu perlembagaan persekutuan

Ia merupakan undang-undang tertinggi dalam negara yang menentukan struktur, kuasa, dan hak-hak warganegara serta menggariskan peranan dan fungsi institusi pemerintahan.

Ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Malaysia

apa itu perlembagaan persekutuan
apa itu perlembagaan persekutuan

Tertulis

Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah dokumen bertulis yang merangkumi kandungan mengenai aspek penting negara, termasuk sistem politik, kedudukan raja, hak asasi manusia, kuasa eksekutif, kuasa legislatif, dan kuasa kehakiman.

Tunggal

Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah perlembagaan tunggal yang berlaku bagi seluruh negara.

Meskipun terdapat perlembagaan negeri untuk setiap negeri di Malaysia, Perlembagaan Persekutuan tetap menjadi undang-undang utama.

Flexibiliti

Perlembagaan Persekutuan Malaysia dapat diubah melalui proses pindaan parlimen yang ditetapkan oleh Perkara 159 Perlembagaan.

Namun, pindaan ini harus dipersetujui oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara dengan majoriti dua pertiga.

Kodifikasi

Perlembagaan Persekutuan Malaysia terdiri daripada beberapa bahagian yang mengandungi perkara-perkara tertentu.

Ia dikodifikasikan dengan teliti untuk memberikan panduan dan kerangka kerja yang jelas dalam pentadbiran negara.

Kesaksamaan

Perlembagaan Persekutuan Malaysia menekankan kesaksamaan hak dan perlindungan bagi semua warganegara, tanpa mengira latar belakang etnik, agama, atau status sosial.

Penguasaan Undang-Undang

Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi dalam negara, dan setiap undang-undang atau tindakan yang bertentangan dengan Perlembagaan adalah tidak sah.

Jenis-jenis Perlembagaan Persekutuan Malaysia

apa itu perlembagaan persekutuan
apa itu perlembagaan persekutuan

Perlembagaan Malaysia 1957

Merupakan perlembagaan asal yang dibentuk semasa kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957.

Perlembagaan ini merangkumi dokumen yang memberikan kuasa dan peranan kepada institusi-institusi negara.

Perlembagaan Malaysia 1963

Merupakan perlembagaan yang diminda untuk memperluaskan wilayah Persekutuan Malaysia setelah Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963.

Pindaan ini termasuk penambahan Sabah dan Sarawak sebagai negeri-negeri dalam persekutuan.

Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah asas utama untuk membentuk sistem pemerintahan dan keadilan negara.

Ia melindungi hak-hak warganegara dan membentuk kestabilan politik serta keadilan dalam masyarakat.

Sebagai undang-undang tertinggi, kepentingan untuk mematuhi dan memahami perlembagaan ini amat penting bagi semua warganegara Malaysia.

Kesimpulan

Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah undang-undang tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan negara.

Ia merupakan dokumen bertulis yang memberikan struktur, kuasa, dan hak-hak warganegara, serta menggariskan peranan institusi pemerintahan.

Terdapat dua jenis Perlembagaan Persekutuan, iaitu Perlembagaan Malaysia 1957 dan Perlembagaan Malaysia 1963.

Ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Malaysia termasuklah keadilan, kesaksamaan hak, penguasaan undang-undang, serta fleksibiliti untuk diubah melalui proses pindaan parlimen.

Ia dikodifikasikan dengan teliti untuk memberikan panduan yang jelas dalam pentadbiran negara.

FAQ’s tentang Apa Itu Perlembagaan Persekutuan

 1. Apa itu Perlembagaan Persekutuan?
  Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada dokumen undang-undang yang mengatur sistem pemerintahan negara Malaysia. Ia merupakan undang-undang tertinggi dalam negara yang menentukan struktur, kuasa, dan hak-hak warganegara serta menggariskan peranan dan fungsi institusi pemerintahan.
 2. Berapakah jumlah jenis Perlembagaan Persekutuan?
  Terdapat dua jenis Perlembagaan Persekutuan, iaitu Perlembagaan Malaysia 1957 dan Perlembagaan Malaysia 1963. Perlembagaan Malaysia 1957 dibentuk semasa kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957, manakala Perlembagaan Malaysia 1963 diminda untuk memperluaskan wilayah Persekutuan Malaysia setelah Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963.
 3. Apakah ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan?
  Beberapa ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah:
  1. Tertulis: Ia adalah dokumen bertulis yang merangkumi kandungan mengenai aspek penting negara.
  2. Tunggal: Ia adalah perlembagaan tunggal yang berlaku bagi seluruh negara.
  3. Flexibiliti: Ia dapat diubah melalui proses pindaan parlimen dengan persetujuan majoriti dua pertiga.
  4. Kodifikasi: Ia dikodifikasikan dengan teliti untuk memberikan panduan dan kerangka kerja yang jelas dalam pentadbiran negara.
  5. Kesaksamaan: Ia menekankan kesaksamaan hak dan perlindungan bagi semua warganegara.
 4. Mengapa Perlembagaan Persekutuan begitu penting?
  Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi dalam negara yang membentuk sistem pemerintahan dan keadilan negara. Ia melindungi hak-hak warganegara dan membentuk kestabilan politik serta keadilan dalam masyarakat. Sebagai undang-undang utama, kepentingan untuk mematuhi dan memahami perlembagaan ini amat penting bagi semua warganegara Malaysia.
 5. Bagaimana cara mendapatkan salinan Perlembagaan Persekutuan?
  Salinan Perlembagaan Persekutuan boleh didapati di pelbagai buku rujukan, perpustakaan, atau di laman web rasmi kerajaan Malaysia. Warganegara juga boleh membeli salinan cetak di kedai buku atau mengaksesnya secara dalam talian melalui portal rasmi Kerajaan Malaysia.
 6. Bolehkah Perlembagaan Persekutuan diubah?
  Ya, Perlembagaan Persekutuan dapat diubah melalui proses pindaan parlimen yang ditetapkan oleh Perkara 159 Perlembagaan. Namun, pindaan ini harus dipersetujui oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara dengan majoriti dua pertiga.

Leave a Comment