Apa Itu Mara: Menyediakan Peluang Pendidikan dan Keusahawanan

MARA (Majlis Amanah Rakyat) merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertanggungjawab dalam menyediakan pinjaman pendidikan untuk pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

apa itu mara
apa itu mara

Program pinjaman MARA ditawarkan kepada pelajar yang berprestasi tinggi namun kurang berkemampuan untuk membiayai pengajian mereka.

Berikut adalah beberapa ciri-ciri MARA, jenis-jenis pinjaman MARA, dan penjelasan tentang program ini:

Ciri-ciri MARA

apa itu mara
apa itu mara

Pinjaman Pendidikan

MARA menawarkan pinjaman pendidikan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat diploma, ijazah, atau lebih tinggi. Pinjaman ini meliputi kos pengajian, yuran pendaftaran, yuran sumber, dan elaun hidup. Pelajar yang menerima pinjaman ini perlu mengembalikan jumlah pinjaman setelah tamat pengajian dengan kadar faedah yang rendah.

Skim Biasiswa

Selain daripada pinjaman, MARA juga menyediakan peluang biasiswa untuk pelajar-pelajar berprestasi yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Biasiswa ini biasanya mencakupi keseluruhan atau sebahagian daripada kos pengajian dan elaun hidup.

Program Latihan Kemahiran

MARA juga menyediakan pelbagai program latihan kemahiran bagi mereka yang ingin mempelajari kemahiran teknikal dan vokasional. Program ini membantu pelajar untuk mendapatkan kemahiran yang relevan dengan industri dan mempersiapkan mereka untuk memasuki pasaran pekerjaan.

Pembangunan Usahawan

MARA juga memberikan bantuan kepada usahawan-usahawan muda dalam membangunkan perniagaan mereka. Ini termasuk bantuan kewangan, latihan keusahawanan, dan penasihat perniagaan untuk membantu usahawan berjaya dalam perniagaan mereka.

Jenis-jenis Pinjaman MARA

apa itu mara
apa itu mara

Pinjaman Pendidikan Boleh Ubah (PPBU)

PPBU adalah pinjaman yang ditawarkan oleh MARA kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di universiti awam atau politeknik. Pinjaman ini boleh diubah menjadi biasiswa bergantung kepada prestasi akademik pelajar semasa pengajian mereka.

Pinjaman Pendidikan Boleh Ubah Luar Negara (PPBU-LN)

PPBU-LN ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di universiti luar negara. Pinjaman ini juga boleh diubah menjadi biasiswa jika pelajar mencapai prestasi akademik yang cemerlang semasa pengajian mereka.

Skim Pembiayaan Pelajar (SPP)

SPP adalah skim pinjaman yang ditawarkan oleh MARA untuk pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di institusi swasta tempatan. Skim ini menawarkan pinjaman dengan kadar faedah yang lebih rendah berbanding dengan pinjaman komersial.

Pinjaman Pendidikan IPTA Luar Negara

Pinjaman ini ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang telah diterima di universiti luar negara untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah, sarjana muda, dan diploma. Pinjaman ini membantu menampung kos pengajian dan elaun hidup pelajar di luar negara.

Penjelasan Program MARA

Program MARA merupakan inisiatif kerajaan Malaysia untuk menyediakan peluang pendidikan kepada golongan pelajar yang berbakat tetapi kurang berkemampuan.

Dengan adanya pelbagai jenis pinjaman dan biasiswa yang ditawarkan, MARA memastikan pelajar-pelajar mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi tanpa terbeban dengan kos pendidikan yang tinggi.

Selain daripada pinjaman dan biasiswa, MARA juga memberikan fokus kepada pembangunan usahawan muda dan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam industri tertentu.

Program-program ini membantu dalam pembangunan ekonomi negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia.

Kesimpulan

MARA merupakan agensi yang berperanan penting dalam menyediakan peluang pendidikan dan latihan kepada rakyat Malaysia.

Program-program MARA membantu mewujudkan generasi pelajar yang berpendidikan tinggi, berdaya saing, dan berkebolehan untuk menyumbang kepada pembangunan negara.

Pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pengajian atau membangunkan usahawan perlu mengambil kesempatan daripada program-program MARA yang ditawarkan untuk meraih impian dan mencapai kejayaan.

FAQ’s tentang Apa Itu Mara

 1. Apa itu MARA?
  MARA (Majlis Amanah Rakyat) adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertanggungjawab dalam menyediakan pinjaman pendidikan dan peluang pendidikan bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan namun berpotensi untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.
 2. Apakah tujuan utama MARA?
  Tujuan utama MARA adalah untuk memberikan peluang pendidikan yang saksama dan akses kepada pendidikan berkualiti tinggi kepada rakyat Malaysia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. MARA juga berusaha untuk membantu pemaju profesional dan usahawan muda untuk membina kerjaya yang berjaya dan berdaya saing.
 3. Siapakah yang berhak memohon pinjaman atau biasiswa MARA?
  Pelajar-pelajar yang berpotensi dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti pelajar lepasan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) yang berprestasi tinggi tetapi kurang berkemampuan, pelajar lepasan STPM (Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia) atau setaraf, serta pelajar-pelajar yang telah diterima di institusi pengajian tinggi yang diiktiraf.
 4. Apakah jenis-jenis pinjaman MARA yang ditawarkan?
  Terdapat beberapa jenis pinjaman MARA yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang memenuhi syarat. Antara jenis-jenis pinjaman MARA adalah Pinjaman Pendidikan Boleh Ubah (PPBU), Pinjaman Pendidikan Boleh Ubah Luar Negara (PPBU-LN), dan Skim Pembiayaan Pelajar (SPP) untuk institusi swasta tempatan.
 5. Bagaimana cara untuk memohon pinjaman atau biasiswa MARA?
  Pelajar yang berminat untuk memohon pinjaman atau biasiswa MARA perlu membuat permohonan secara dalam talian melalui portal MARA atau menghubungi pejabat MARA yang berhampiran. Permohonan biasiswa MARA juga boleh dibuat melalui lembaga pengurusan pelajaran negeri.
 6. Berapa lama tempoh pelajar perlu melunaskan pinjaman MARA?
  Tempoh pelunasan pinjaman MARA bergantung kepada jenis pinjaman yang diberikan. Untuk pinjaman PPBU, tempoh bayaran balik bermula selepas pelajar tamat pengajian, manakala untuk pinjaman PPBU-LN, bayaran balik bermula selepas pelajar menamatkan pengajian dan kembali ke Malaysia.

Leave a Comment