Apa Itu FELCRA: Pemahaman Mendalam tentang Koperasi Pembangunan Lembaga Kemajuan Pertanian Malaysia (FELCRA)

FELCRA adalah singkatan dari Koperasi Pembangunan Lembaga Kemajuan Pertanian Malaysia.

apa itu felcra
apa itu felcra

Ia merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 1966 untuk membangun dan memajukan sektor pertanian di negara ini.

Tujuan FELCRA

FELCRA bertujuan untuk mencapai beberapa matlamat utama, termasuk:

Memajukan Pertanian

FELCRA bertujuan untuk memajukan industri pertanian di Malaysia melalui pembangunan ladang-ladang pertanian moden, pengenalan teknologi baru, dan inovasi dalam pengeluaran pertanian.

Meningkatkan Pendapatan

FELCRA berusaha untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat luar bandar dengan memberikan mereka peluang untuk terlibat dalam sektor pertanian dan memperoleh hasil yang lebih baik daripada penanaman tradisional.

Membangunkan Infrastruktur

FELCRA juga berperanan dalam pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan raya, bekalan air, dan sistem pengairan yang efisien, untuk memudahkan aktiviti pertanian dan meningkatkan produktiviti.

Meningkatkan Kualiti Hidup

FELCRA berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar dengan menyediakan akses kepada pendidikan, kesihatan, perumahan, dan kemudahan asas lain yang diperlukan.

Program FELCRA

apa itu felcra
apa itu felcra

FELCRA mengendalikan pelbagai program untuk mencapai matlamat dan objektifnya. Beberapa program penting yang dilaksanakan oleh FELCRA termasuk:

Pembangunan Ladang

FELCRA membangun dan menguruskan ladang-ladang pertanian moden yang meliputi pelbagai tanaman, seperti kelapa sawit, getah, padi, dan buah-buahan. Program ini membantu petani untuk berusaha secara komersial dan meningkatkan hasil pertanian mereka.

Peluang Perniagaan

FELCRA menyediakan peluang perniagaan kepada anggota koperasi dan masyarakat luar bandar, termasuk peluang untuk terlibat dalam pemprosesan dan pemasaran produk pertanian.

Program Pembangunan Sosial

FELCRA menjalankan program pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan, kesihatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat luar bandar. Ini termasuk penyediaan kemudahan pendidikan, klinik kesihatan, dan program kesedaran sosial.

Latihan dan Bimbingan

FELCRA menyediakan program latihan dan bimbingan kepada petani dan anggota koperasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengurusan ladang dan pengeluaran pertanian.

Kejayaan FELCRA

Sejak penubuhannya, FELCRA telah mencapai kejayaan yang signifikan dalam memajukan sektor pertanian di Malaysia. Beberapa pencapaian penting FELCRA termasuk:

Peningkatan Pendapatan Petani

FELCRA telah membantu meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat luar bandar melalui program-programnya yang berorientasikan pasaran dan peningkatan produktiviti pertanian.

Pembangunan Infrastruktur

FELCRA telah berjaya dalam pembangunan infrastruktur pertanian yang memudahkan aktiviti pertanian dan meningkatkan produktiviti, seperti pembangunan jalan raya, sistem pengairan, dan bekalan air.

Pembangunan Komuniti

FELCRA telah berjaya membantu membangunkan komuniti luar bandar dengan menyediakan akses kepada pendidikan, kesihatan, dan kemudahan asas lainnya yang meningkatkan kualiti hidup masyarakat.

Kesimpulan

FELCRA merupakan koperasi pembangunan yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia dengan tujuan untuk memajukan sektor pertanian di negara ini.

FELCRA menyediakan pelbagai program dan peluang bagi petani dan masyarakat luar bandar untuk terlibat dalam sektor pertanian dan meningkatkan pendapatan mereka.

Melalui pembangunan ladang, peluang perniagaan, program pembangunan sosial, dan program latihan, FELCRA telah berjaya dalam mencapai matlamatnya dan menyumbang kepada pembangunan pertanian Malaysia.

Soalan Lazim (FAQs) Tentang Apa Itu FELCRA

Berikut adalah beberapa soalan lazim yang sering ditanyakan mengenai FELCRA:

 1. Apa itu FELCRA?
  FELCRA adalah singkatan bagi Koperasi Pembangunan Lembaga Kemajuan Pertanian Malaysia. Ia merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia untuk memajukan sektor pertanian di negara ini.
 2. Apa tujuan utama FELCRA?
  Tujuan utama FELCRA adalah untuk memajukan pertanian, meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat luar bandar, membina infrastruktur pertanian, dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat.
 3. Bagaimana FELCRA mencapai matlamatnya?
  FELCRA mencapai matlamatnya melalui pelbagai program yang melibatkan pembangunan ladang pertanian moden, peluang perniagaan, program pembangunan sosial, dan program latihan dan bimbingan kepada petani dan anggota koperasi.
 4. Apa yang dimaksudkan dengan program pembangunan sosial FELCRA?
  Program pembangunan sosial FELCRA merangkumi inisiatif untuk meningkatkan taraf pendidikan, kesihatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat luar bandar. Ini termasuk penyediaan kemudahan pendidikan, klinik kesihatan, dan program kesedaran sosial.
 5. Siapakah yang memperoleh manfaat daripada program FELCRA?
  Program FELCRA memberi manfaat kepada petani, anggota koperasi, dan masyarakat luar bandar. Program-program ini memberikan peluang untuk terlibat dalam sektor pertanian, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualiti hidup.
 6. Bagaimana cara untuk terlibat dalam program FELCRA?
  Untuk terlibat dalam program FELCRA, anda boleh menghubungi pejabat FELCRA di kawasan anda atau mendapatkan maklumat melalui laman web rasmi FELCRA. Anda perlu mendaftar sebagai ahli koperasi dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Leave a Comment