6 Ciri Ciri Adhd

ADHD merupakan singkatan bagi “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” yang merujuk kepada gangguan perkembangan neurologi pada individu.

ADHD mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperhatikan, mengatur perhatian, dan mengendalikan impuls.

ciri ciri adhd
ciri ciri adhd

Individu dengan ADHD cenderung menghadapi kesulitan dalam memusatkan perhatian mereka pada tugas-tugas yang memerlukan fokus, seperti pekerjaan sekolah, aktiviti rutin, atau instruksi yang diberikan.

Mereka sering mudah teralih perhatian oleh rangsangan di sekitar mereka. Misalnya, mereka boleh teralih perhatian dengan mudah oleh bunyi atau gerakan di sekitar mereka.

Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama ADHD:

Gangguan Perhatian

Individu dengan ADHD cenderung mengalami kesukaran dalam memperhatikan maklumat yang relevan atau menyelesaikan tugas yang memerlukan fokus. Mereka mudah teralih perhatian dan sering lalai.

Hiperaktif

Orang yang mengidap ADHD cenderung memiliki tahap aktiviti fizikal yang tinggi dan sukar untuk duduk diam. Mereka sering gelisah, bergerak-gerak, atau tidak sabar.

Impulsif

Individu dengan ADHD cenderung bertindak secara impulsif tanpa berfikir panjang. Mereka mungkin sukar mengawal nafsu dan bereaksi terlalu cepat tanpa memikirkan akibat tindakan mereka.

Kesukaran dalam Menjaga Peraturan

Orang dengan ADHD sering menghadapi kesulitan dalam mematuhi peraturan dan arahan. Mereka cenderung melanggar aturan, terutama yang berkaitan dengan tugas sekolah atau tugas rumah.

Kurang Organisasi

Individu dengan ADHD sering mengalami kesukaran dalam menjaga keaturan dan organisasi. Mereka mungkin mudah kehilangan barang-barang, lupa tugas, atau terlupa dengan janji.

Gangguan Pemikiran

Beberapa individu dengan ADHD menghadapi kesulitan dalam pemikiran abstrak atau merencanakan tindakan masa depan. Mereka juga mungkin menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang kompleks.

Penting untuk diingat bahawa gejala ADHD dapat bervariasi dari individu ke individu.

Jika anda atau seseorang yang anda kenali menunjukkan Ciri Ciri Adhd ini secara berterusan dan ia mengganggu kehidupan harian serta perkembangan, adalah penting untuk mendapatkan penilaian dan nasihat daripada pakar kesihatan mental untuk diagnosis dan rawatan yang sesuai.

Leave a Comment